06 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Stora förändringar i stadshuset

Socialen flyttar ut

Det blir stora omflyttningar i Skövde stadshus under 2015.
Nu planeras för ett nytt kontaktcenter i entréplanet. Samtidigt lämnar socialförvaltningen huset.

Sju miljoner kronor finns avsatta för att anpassa entréplanet fysiskt och förberedda ett nytt sätt att möta de kommunmedborgare som söker sig till Skövde stadshus.

Vid årsskiftet 2015/2016 ska ett nytt kontaktcenter med olika kompetenser finnas på plats i entrén till stadshuset.

– Vi vill skapa en ingång till kommunen och Skövdeborna ska få hjälp direkt eller slussas vidare, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Stora delar av plan 1 kommer att byggas om och bland annat lämnar socialförvaltningen stadshuset. Kvar blir bara förvaltningsledningen med Saeed Ardane och några ledningsfunktioner. Barn- och familjeavdelningen samt familjerätten (17–18 tjänster) flyttas över till Swedbankhuset och slås där i hop med ungdomsavdelningen.

Även vuxenavdelningen finns där sedan tidigare.

– Lokalerna i stadshuset är egentligen inte anpassade för att ta emot besök där det finns behov av sekretess och säkerhet. Vi kommer att bygga om lokalerna i Swedbank-huset och skapa en gemensam reception, säger Ardane.

Socialförvaltningen finns även i SLA-huset och på Rosenhaga, men Ardane anser inte att verksamheten splittras.

– Skövde är inte stort geografiskt och de verksamheter som har ett behov av att sitta tillsammans kommer nu att göra det. Vi får en bra lösning, anser han.

Flyttkarusell

Från 1 januari införs en ny tjänstemannaorganisation i Skövde kommun med sju sektorer i stället för nio förvaltningar som i dag. Målet är de nya sektorerna ska sitta tillsammans i så stor utsträckning som möjligt.

Skola och utbildning sitter i dag på våning 4, men kultur och fritid som hamnar i samma sektor sitter på olika våningsplan i dag.

Den nya sektorn för samhällsbyggnad har också ett behov av att flytta samman.

– Min bedömning är att vi får plats, men vi behöver fler ytor för att jobba tillsammans och fler flexibla ytor, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Sju miljoner kronor finns avsatta för att anpassa entréplanet fysiskt och förberedda ett nytt sätt att möta de kommunmedborgare som söker sig till Skövde stadshus.

Vid årsskiftet 2015/2016 ska ett nytt kontaktcenter med olika kompetenser finnas på plats i entrén till stadshuset.

– Vi vill skapa en ingång till kommunen och Skövdeborna ska få hjälp direkt eller slussas vidare, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Stora delar av plan 1 kommer att byggas om och bland annat lämnar socialförvaltningen stadshuset. Kvar blir bara förvaltningsledningen med Saeed Ardane och några ledningsfunktioner. Barn- och familjeavdelningen samt familjerätten (17–18 tjänster) flyttas över till Swedbankhuset och slås där i hop med ungdomsavdelningen.

Även vuxenavdelningen finns där sedan tidigare.

– Lokalerna i stadshuset är egentligen inte anpassade för att ta emot besök där det finns behov av sekretess och säkerhet. Vi kommer att bygga om lokalerna i Swedbank-huset och skapa en gemensam reception, säger Ardane.

Socialförvaltningen finns även i SLA-huset och på Rosenhaga, men Ardane anser inte att verksamheten splittras.

– Skövde är inte stort geografiskt och de verksamheter som har ett behov av att sitta tillsammans kommer nu att göra det. Vi får en bra lösning, anser han.

Flyttkarusell

Från 1 januari införs en ny tjänstemannaorganisation i Skövde kommun med sju sektorer i stället för nio förvaltningar som i dag. Målet är de nya sektorerna ska sitta tillsammans i så stor utsträckning som möjligt.

Skola och utbildning sitter i dag på våning 4, men kultur och fritid som hamnar i samma sektor sitter på olika våningsplan i dag.

Den nya sektorn för samhällsbyggnad har också ett behov av att flytta samman.

– Min bedömning är att vi får plats, men vi behöver fler ytor för att jobba tillsammans och fler flexibla ytor, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.