07 okt 2014 14:05

07 jan 2015 10:20

Billigt att bo men dyrt att flytta

Nästan hälften av dem som bor i Skaraborg och som äger sin bostad menar att billigt boende är en anledning till att de väljer att inte flytta.

Drygt var femte svensk med en inkomst över 30 000 kronor anger att det är den höga reavinstskatten som anledning till att de väljer att bo kvar. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Förutom ekonomiska aspekter så finns det praktiska hinder för att vilja flytta som att man vill byta bostad i det område man bor men att man inte hittar några alternativ där. 14 procent av bostadsägarna i Skaraborg uppger det.

– I dag tvingas många bo kvar i sina stora lägenheter, villor eller radhus för att det är för dyrt att flytta till en mindre eller att det helt enkelt inte finns några alternativ. Det betyder att många sitter på onödiga kvadratmetrar bostad som någon annan bättre behöver. Jag tror en lösning skulle kunna vara att se över dagens rigida reavinstbeskattning och beskatta den som har bott länge i sin bostad annorlunda än den som haft bostaden en kort tid, säger Carl Henrik Ohlsson, vd på Länsförsäkringar Skaraborg.

Nästan hälften av dem som bor i Skaraborg och som äger sin bostad menar att billigt boende är en anledning till att de väljer att inte flytta.

Drygt var femte svensk med en inkomst över 30 000 kronor anger att det är den höga reavinstskatten som anledning till att de väljer att bo kvar. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Förutom ekonomiska aspekter så finns det praktiska hinder för att vilja flytta som att man vill byta bostad i det område man bor men att man inte hittar några alternativ där. 14 procent av bostadsägarna i Skaraborg uppger det.

– I dag tvingas många bo kvar i sina stora lägenheter, villor eller radhus för att det är för dyrt att flytta till en mindre eller att det helt enkelt inte finns några alternativ. Det betyder att många sitter på onödiga kvadratmetrar bostad som någon annan bättre behöver. Jag tror en lösning skulle kunna vara att se över dagens rigida reavinstbeskattning och beskatta den som har bott länge i sin bostad annorlunda än den som haft bostaden en kort tid, säger Carl Henrik Ohlsson, vd på Länsförsäkringar Skaraborg.