08 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

"Spice är den största drogen i Skövde bland unga"

Ungdomar på flera håll i landet har behövt akutvård efter att ha använt drogen spice. Marlene Andersson-Wikman vid Skövdepolisen är allvarligt oroad över spiceanvändningen bland ungdomar även här.
– Den har ökat otroligt mycket.

Under hösten har ett stort antal fall uppmärksammats runt om i landet där ungdomar först till sjukhus, påverkade av spice. Några av dem har varit medvetslösa. Spice kan också ge ett aggressivt beteende, vanföreställningar, psykoser, personlighetsförändringar och njursvikt bland mycket annat.

Överallt talas det om ett ökat användandet av spice och oroliga röster varnar nu för att spice snart ska leda till dödsfall.

Stor oro

– Vi känner samma oro här. På de år som gått sedan vi ”upptäckte” spice här år 2010, har användandet ökat kraftigt. Då tog vi in 14 ungdomar som använt spice och misstänktes för ringa narkotikabrott. Men hur många som använder spice i dag är omöjligt att säga, enligt Marlene Andersson-Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsgrupp i Skövde.

– Men i dag är spice den klart största drogen bland Skövdeungdomar – och det är inte bara ”problembarn” som använder den.

Flertalet av ungdomarna som polisen kommer i kontakt med är mellan 14 och 17 år, men även 12- och 13-åringar förekommer.

– Det känns mycket oroväckande, men drogen kan köpas via internetsidor där den förpackats i guldiga och glittriga små påsar. Uppfattningen bland ungdomar är ofta att det man kan köpa på nätet är okej, de har ofta också en liberal syn på spice. De anser inte att de ”knarkar”, något de tycker är mycket farligare liksom alkohol.

”Öppna ögonen”

Men i Skövde är det också vanligt att någon köper spice för att sedan sälja vidare. Polisen upplever svårigheter att få ungdomarna att förstå hur lömsk och farligdrogen är.

– De långvariga effekterna är okända och framför allt kan ungdomarna inte veta exakt vad de köper, varken på nätet eller av en langare på stan. Det viktiga för oss är att uppmärksamma föräldrar och andra vuxna på drogen, att få dem att förstå och ifrågasätta vad ungdomarna gör.

– Vi vill öppna ögonen på alla i samhället.

Under hösten har ett stort antal fall uppmärksammats runt om i landet där ungdomar först till sjukhus, påverkade av spice. Några av dem har varit medvetslösa. Spice kan också ge ett aggressivt beteende, vanföreställningar, psykoser, personlighetsförändringar och njursvikt bland mycket annat.

Överallt talas det om ett ökat användandet av spice och oroliga röster varnar nu för att spice snart ska leda till dödsfall.

Stor oro

– Vi känner samma oro här. På de år som gått sedan vi ”upptäckte” spice här år 2010, har användandet ökat kraftigt. Då tog vi in 14 ungdomar som använt spice och misstänktes för ringa narkotikabrott. Men hur många som använder spice i dag är omöjligt att säga, enligt Marlene Andersson-Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsgrupp i Skövde.

– Men i dag är spice den klart största drogen bland Skövdeungdomar – och det är inte bara ”problembarn” som använder den.

Flertalet av ungdomarna som polisen kommer i kontakt med är mellan 14 och 17 år, men även 12- och 13-åringar förekommer.

– Det känns mycket oroväckande, men drogen kan köpas via internetsidor där den förpackats i guldiga och glittriga små påsar. Uppfattningen bland ungdomar är ofta att det man kan köpa på nätet är okej, de har ofta också en liberal syn på spice. De anser inte att de ”knarkar”, något de tycker är mycket farligare liksom alkohol.

”Öppna ögonen”

Men i Skövde är det också vanligt att någon köper spice för att sedan sälja vidare. Polisen upplever svårigheter att få ungdomarna att förstå hur lömsk och farligdrogen är.

– De långvariga effekterna är okända och framför allt kan ungdomarna inte veta exakt vad de köper, varken på nätet eller av en langare på stan. Det viktiga för oss är att uppmärksamma föräldrar och andra vuxna på drogen, att få dem att förstå och ifrågasätta vad ungdomarna gör.

– Vi vill öppna ögonen på alla i samhället.