08 okt 2014 05:00

23 jan 2015 15:30

Vem tar "supernämnden"?

Anders G Johansson säger nej till tunga uppdrag nästa år

Något som öppnar upp för spekulationer om vem som ska ta jobbet som ordförande för skolans nya ”supernämnd”.

I kommunens nya organisation slås all skolverksamhet, från förskola till gymnasiet, ihop till en sektor som ska styras av en nämnd. Barn- och utbildningsnämnden får en budget som ensamt kommer motsvara en dryg tredjedel av kommunens totala budget.

Anders G Johansson hade trots en stormig mandatperiod varit Moderaternas givna val till den posten, men utan honom blir pusslet svårare att lägga.

Det är en ordförandepost som det säkert kommer att blåsa snålt runt. Föräldrar som värnar sina barn, Lärarnas Riksförbund och personal är inte direkt långsamma med att såga skolpolitikerna.

Släpper inte ?

Här krävs rutin från någon som varit med om att leda en nämnd tidigare, men också med kunskap om skolan. Sara Blomkvist (Folkpartiet) leder utbildningsnämnden och skolnämndens rutinerade Gunvor Qvick (Centerpartiet) finns där i dag, men frågan är om Moderaterna är beredda att släppa skolsektorn?

Knappast är svaret. Partiet har prenumererat på posten sedan 1990-talet och då är frågan vem som kommer efter Anders G?

Mest rutinerade kortet är Tord Gustafsson som fick tredje flest personröster (efter Katarina J och Anders G). Det förra kommunalrådet blir inte regionråd den här gången heller, men är sugen på en ordförandepost i Skövde.

Att ett tidigare kommunalråd gör comeback på det här sättet är ovanligt och M vill säkert minska risken för slitningar mellan honom och Katarina Jonsson. Då kanske inte utsatta skolan är mest lämplig.

Slås samman

En annan nämnd som slås samman är nya kultur- och fritidsnämnden som ska leda den nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare

Kaj-Eve Enroth (FP) och Claes Beckman (M) har lett kultur- respektive fritidsnämnd, men båda har hamnat utanför ordinarie kommunfullmäktige. Det är i sig inget hinder för en ordförandepost, men kan Folkpartiet lyfta in rutinerade Enroth när både Petter Fahlström och Douglas Hjalmarsson blev personvalda är frågan.

Bland nämndordföranden som definitivt försvinner finns även Ann-Katrin Jönsson (KD) som lämnar politiken efter missnöje med sin placering på KD:s lista. Därmed är ordförandeposten för omvårdnad vakant.

Till fullmäktiges novembermöte ska pusslet om posterna vara lagt.

Något som öppnar upp för spekulationer om vem som ska ta jobbet som ordförande för skolans nya ”supernämnd”.

I kommunens nya organisation slås all skolverksamhet, från förskola till gymnasiet, ihop till en sektor som ska styras av en nämnd. Barn- och utbildningsnämnden får en budget som ensamt kommer motsvara en dryg tredjedel av kommunens totala budget.

Anders G Johansson hade trots en stormig mandatperiod varit Moderaternas givna val till den posten, men utan honom blir pusslet svårare att lägga.

Det är en ordförandepost som det säkert kommer att blåsa snålt runt. Föräldrar som värnar sina barn, Lärarnas Riksförbund och personal är inte direkt långsamma med att såga skolpolitikerna.

Släpper inte ?

Här krävs rutin från någon som varit med om att leda en nämnd tidigare, men också med kunskap om skolan. Sara Blomkvist (Folkpartiet) leder utbildningsnämnden och skolnämndens rutinerade Gunvor Qvick (Centerpartiet) finns där i dag, men frågan är om Moderaterna är beredda att släppa skolsektorn?

Knappast är svaret. Partiet har prenumererat på posten sedan 1990-talet och då är frågan vem som kommer efter Anders G?

Mest rutinerade kortet är Tord Gustafsson som fick tredje flest personröster (efter Katarina J och Anders G). Det förra kommunalrådet blir inte regionråd den här gången heller, men är sugen på en ordförandepost i Skövde.

Att ett tidigare kommunalråd gör comeback på det här sättet är ovanligt och M vill säkert minska risken för slitningar mellan honom och Katarina Jonsson. Då kanske inte utsatta skolan är mest lämplig.

Slås samman

En annan nämnd som slås samman är nya kultur- och fritidsnämnden som ska leda den nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare

Kaj-Eve Enroth (FP) och Claes Beckman (M) har lett kultur- respektive fritidsnämnd, men båda har hamnat utanför ordinarie kommunfullmäktige. Det är i sig inget hinder för en ordförandepost, men kan Folkpartiet lyfta in rutinerade Enroth när både Petter Fahlström och Douglas Hjalmarsson blev personvalda är frågan.

Bland nämndordföranden som definitivt försvinner finns även Ann-Katrin Jönsson (KD) som lämnar politiken efter missnöje med sin placering på KD:s lista. Därmed är ordförandeposten för omvårdnad vakant.

Till fullmäktiges novembermöte ska pusslet om posterna vara lagt.