09 okt 2014 18:20

07 jan 2015 10:20

Stora brister i kommunens ansökan

SKÖVDE

Skövde kommun söker nytt tillstånd för Stadskvarns avloppsreningsverk, men Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsens i Västra Götaland anser att det är stora frågetecken i underlaget.

I ett svar föreläggs tekniska nämnden att komplettera underlaget på hela 26 punkter.

Ansökan behöver kompletteras både i frågor som rör tekniska lösningar och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Skövde kommun söker nytt tillstånd för Stadskvarns avloppsreningsverk, men Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsens i Västra Götaland anser att det är stora frågetecken i underlaget.

I ett svar föreläggs tekniska nämnden att komplettera underlaget på hela 26 punkter.

Ansökan behöver kompletteras både i frågor som rör tekniska lösningar och i miljökonsekvensbeskrivningen.