09 okt 2014 09:15

07 jan 2015 10:01

Dömd Skövdebo nekas skadestånd av staten

Staten säger nej till ersättningskrav från en Skövdebo som var häktad i fem månader misstänkt för olaga förföljelse. Men eftersom han dömdes för brottet i Högsta domstolen, även om domstolen ändrade straffet från fängelse till böter, blir det inga pengar.

Det ovanliga ärendet tog sin början hösten 2012. Då anhölls mannen misstänkt för olaga förföljelse, gärningarna han misstänktes för var riktade mot hans före detta sambo. Tingsrätten i Skövde dömde honom till tio månaders fängelse, men mannen överklagade till hovrätten. Där sänktes straffet till åtta månaders fängelse. Mannen begärde då, och fick, prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD. Men prövningen gällde enbart brottsrubricering och påföljd, inte själva sakfrågan.

Sänkt straff

I februari 2013 beslutade HD att mannen skulle försättas på fri fot och i en dom tio månader senare dömdes han för brottet, men HD bestämde att påföljden skulle bli dagsböter istället. HD ansåg att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fyra månader i stället för de åtta som hovrätten dömt ut.

HD tog hänsyn till den tid mannen varit frihetsberövad, därför ansåg domstolen att även bötesstraffet skulle anses verkställt.

Mannen tyckte att han hade rätt till ersättning från staten eftersom den tid han varit frihetsberövad, från september 2012 till februari 2013, inte stod i rimlig proportion till bötesstraffet. Han framförde till JK, dit ersättningskraven riktade, att det men han upplevt genom frihetsberövandet vida översteg samhällets intresse av frihetsberövandet. Han yrkade ersättning för hela den strafftid han verkställt i häkte.

”Saknar betydelse”

Men JK avslår i ett beslut i dagarna Skövdebons begäran. JK hänvisar kort och gott till att den som har varit häktad eller anhållen under minst ett dygn på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om det meddelas friande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks.

Men eftersom Skövdebon dömdes för brottet kan han inte få ersättning. ”Att påföljden bestämdes till dagsböter saknar betydelse”, säger JK avslutningsvis.

Det ovanliga ärendet tog sin början hösten 2012. Då anhölls mannen misstänkt för olaga förföljelse, gärningarna han misstänktes för var riktade mot hans före detta sambo. Tingsrätten i Skövde dömde honom till tio månaders fängelse, men mannen överklagade till hovrätten. Där sänktes straffet till åtta månaders fängelse. Mannen begärde då, och fick, prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD. Men prövningen gällde enbart brottsrubricering och påföljd, inte själva sakfrågan.

Sänkt straff

I februari 2013 beslutade HD att mannen skulle försättas på fri fot och i en dom tio månader senare dömdes han för brottet, men HD bestämde att påföljden skulle bli dagsböter istället. HD ansåg att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fyra månader i stället för de åtta som hovrätten dömt ut.

HD tog hänsyn till den tid mannen varit frihetsberövad, därför ansåg domstolen att även bötesstraffet skulle anses verkställt.

Mannen tyckte att han hade rätt till ersättning från staten eftersom den tid han varit frihetsberövad, från september 2012 till februari 2013, inte stod i rimlig proportion till bötesstraffet. Han framförde till JK, dit ersättningskraven riktade, att det men han upplevt genom frihetsberövandet vida översteg samhällets intresse av frihetsberövandet. Han yrkade ersättning för hela den strafftid han verkställt i häkte.

”Saknar betydelse”

Men JK avslår i ett beslut i dagarna Skövdebons begäran. JK hänvisar kort och gott till att den som har varit häktad eller anhållen under minst ett dygn på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om det meddelas friande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks.

Men eftersom Skövdebon dömdes för brottet kan han inte få ersättning. ”Att påföljden bestämdes till dagsböter saknar betydelse”, säger JK avslutningsvis.