11 okt 2014 13:02

07 jan 2015 10:01

Bristfällig hygienkunskap bakom kvinnas död

SKÖVDE

Hygienrutinerna brast och personalen saknade tillräcklig kunskap om hur vinterkräksjuka (calici) smittar. Det visar Skaraborgs sjukhus egen lex Maria-utredning efter händelsen i februari då en svårt sjuk kvinna avled efter att blivit smittad av vinterkräksjuka på en sjukhusets toaletter.

Kvinnan, som var i 80-årsåldern, genomgick en cancerbehandling när hon blev flyttad till en annan avdelning där flera patienter hade vinterkräksjuka.

Av sjukhusets lex maria-utredning framgår det att personalen bedömde det som riskfritt att kvinnan fick använda en toalett som en patient med caliciviruset tidigare besökt, om hon fick en förhöjd toasits som var ren. Ändå insjuknande kvinnan i magsjuka i sitt hem och avled senare av lungödem, i sviterna av vinterkräksjukan som gjorde att kvinnan blev uttorkad och kraftigt försvagad.

En nära anhörig till kvinnan anmälde kort därefter sjukhuset till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I sin anmälan ifrågasätter den anhörige det medicinska ansvaret och bedömningen från sjukhuset, att lägga in en cancersjuk patient med nedsatt immunförsvar på en avdelning med det smittsamma caliciviruset.

Sjukhuset konstaterar i sin utredning att både tillgången till personal och enskilda toaletter var för liten vid den här tidpunken. Att hygienrutinerna har brustit och att rutinerna och kunskap behöver skärpas upp, är några av punkterna i sjukhusledningens förslag på åtgärder.

Hygienrutinerna brast och personalen saknade tillräcklig kunskap om hur vinterkräksjuka (calici) smittar. Det visar Skaraborgs sjukhus egen lex Maria-utredning efter händelsen i februari då en svårt sjuk kvinna avled efter att blivit smittad av vinterkräksjuka på en sjukhusets toaletter.

Kvinnan, som var i 80-årsåldern, genomgick en cancerbehandling när hon blev flyttad till en annan avdelning där flera patienter hade vinterkräksjuka.

Av sjukhusets lex maria-utredning framgår det att personalen bedömde det som riskfritt att kvinnan fick använda en toalett som en patient med caliciviruset tidigare besökt, om hon fick en förhöjd toasits som var ren. Ändå insjuknande kvinnan i magsjuka i sitt hem och avled senare av lungödem, i sviterna av vinterkräksjukan som gjorde att kvinnan blev uttorkad och kraftigt försvagad.

En nära anhörig till kvinnan anmälde kort därefter sjukhuset till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I sin anmälan ifrågasätter den anhörige det medicinska ansvaret och bedömningen från sjukhuset, att lägga in en cancersjuk patient med nedsatt immunförsvar på en avdelning med det smittsamma caliciviruset.

Sjukhuset konstaterar i sin utredning att både tillgången till personal och enskilda toaletter var för liten vid den här tidpunken. Att hygienrutinerna har brustit och att rutinerna och kunskap behöver skärpas upp, är några av punkterna i sjukhusledningens förslag på åtgärder.