11 okt 2014 10:42

23 jan 2015 15:52

Webb-tv: Brandens skador begränsade

UPPDATERAD: Räddningstjänsten har branden under kontroll vid slakteriet och har dragit ned på styrkan efter en intensiv räddningsinsats.
– Två man bevakar glödbränderna så att de inte flammar upp igen, säger inre befäl Tomas Lindström.

Över 40 brandmän från Skövde, Mariestad, Tibro och Karlsborg har deltagit i det omfattande släckningarbetet som på lördasgseftermiddagen nästan hade pågått i ett helt dygn.

– Nu har vi ingen eld i ordets rätta bemärkelse, utan nu är vi kvar för att framför allt bevaka och se till att glödhärdarna inte tar ny fart, för då kan det gå snabbt, säger Lindström.

Det var först under den tidiga lördagsmorgonen som man till slut lyckades begränsa elden i taket på slakteriet till en mindre yta, och efterhand har man dragit ned på styrkan och antalet brandmän som arbetar med insatsen.

– Nu har vi en styrka på sju man som är kvar och arbetar med eftersläckning, sa Tomas Lindström till SLA vid klockan 9.30 på lördagsmorgonen.

Trots den stora branden och kraftiga rökutvecklingen har skadornas omfattning begränsats till själva takkonstruktionen på slakteribyggnaden. Under plåttaket finns ett betongtak som hindrat giftig rök att leta sig ned i lokalerna.

Insatsledaren på plats, Roland Johansson, säger till SLA att det forfarande finns ett par glödbränder och att man kommer få arbeta med släckningsarbete i ytterligare några timmar.

– Övervakningen kommer att pågå i åtminstone ett dygn, säger Johansson.

Totalt rör det sig om drygt 500 kvadrateter tak som brunnit upp och rasat ned.

– Vi har klarat de begränsningslinjer som finns och även de två tankar med ammoniak som finns placerade på taket. Det var oerhört viktigt, säger inre befäl Tomas Lindström.

Att branden startade och kunde begränsas till taket innebär att slakteriets innanmäten är relativt oskadda i förhållande till det våldsamma förloppet. En del av det kött som fanns förvarat i lokalerna kunder också evakueras snabbt under fredagskvällen, även om stora mängder gick förlorade i röken och lågorna. Utöver de stora skadorna på taket har slakteriet främst drabbats av rök- och vattenskador.

– Det har runnit ned en hel del vatten i lokalerna där själva slaktningen äger rum, men det är lokaler där man använder mycket vatten och ständigt spolar, så det kanke inte påverkar så mycket just där, säger Tomas Lindström.

Polisen rubricerar händelsen i nuläget som tekniskt fel. Brandorsaken är fortfarande okänd.

Över 40 brandmän från Skövde, Mariestad, Tibro och Karlsborg har deltagit i det omfattande släckningarbetet som på lördasgseftermiddagen nästan hade pågått i ett helt dygn.

– Nu har vi ingen eld i ordets rätta bemärkelse, utan nu är vi kvar för att framför allt bevaka och se till att glödhärdarna inte tar ny fart, för då kan det gå snabbt, säger Lindström.

Det var först under den tidiga lördagsmorgonen som man till slut lyckades begränsa elden i taket på slakteriet till en mindre yta, och efterhand har man dragit ned på styrkan och antalet brandmän som arbetar med insatsen.

– Nu har vi en styrka på sju man som är kvar och arbetar med eftersläckning, sa Tomas Lindström till SLA vid klockan 9.30 på lördagsmorgonen.

Trots den stora branden och kraftiga rökutvecklingen har skadornas omfattning begränsats till själva takkonstruktionen på slakteribyggnaden. Under plåttaket finns ett betongtak som hindrat giftig rök att leta sig ned i lokalerna.

Insatsledaren på plats, Roland Johansson, säger till SLA att det forfarande finns ett par glödbränder och att man kommer få arbeta med släckningsarbete i ytterligare några timmar.

– Övervakningen kommer att pågå i åtminstone ett dygn, säger Johansson.

Totalt rör det sig om drygt 500 kvadrateter tak som brunnit upp och rasat ned.

– Vi har klarat de begränsningslinjer som finns och även de två tankar med ammoniak som finns placerade på taket. Det var oerhört viktigt, säger inre befäl Tomas Lindström.

Att branden startade och kunde begränsas till taket innebär att slakteriets innanmäten är relativt oskadda i förhållande till det våldsamma förloppet. En del av det kött som fanns förvarat i lokalerna kunder också evakueras snabbt under fredagskvällen, även om stora mängder gick förlorade i röken och lågorna. Utöver de stora skadorna på taket har slakteriet främst drabbats av rök- och vattenskador.

– Det har runnit ned en hel del vatten i lokalerna där själva slaktningen äger rum, men det är lokaler där man använder mycket vatten och ständigt spolar, så det kanke inte påverkar så mycket just där, säger Tomas Lindström.

Polisen rubricerar händelsen i nuläget som tekniskt fel. Brandorsaken är fortfarande okänd.