13 okt 2014 05:00

23 jan 2015 15:52

Brandskador för miljonbelopp

Den omfattande branden som bröt ut på Skövde slakteri orsakade skador i mångmiljonklassen. Företagets ledning gör nu sitt yttersta för att parera skadeverkningar på produktionen.

Brandorsaken var under söndagskvällen fortfarande okänd men den kan ha uppstått vid en av skorstenarna på taket.

– Vi tror att det kan ha varit så men i nuläget vet vi inte faktiskt vad som orsakade branden, säger vd Ove Konradsson till SLA.

Cirka 500 kvadratmeter har skadats vid branden som startade på taket i den del av byggnaden där verksamheten för svinslakteri ligger. Skadorna på byggnaden uppskattar Konradsson till cirka 50 miljoner kronor. Samtidigt kan en hel del varor ha gått till spillo i branden.

– Det är väldigt svårt att säga eller uppskatta men det kan handla om 300 000 kilo kött som har skadats, säger Ove Konradsson.

Avgränsade

Insatsledaren Roland Johansson ledde eftersläckningsarbetet under lördagen.

– Det är träkonstruktionen, ett tak, ovanpå betongbjälkar som har brunnit. Sedan har det ju blivit stora vattenskador nedåt i byggnaden i samband med släckningen, säger Roland Johansson.

Samtidigt påpekar han att branden i ett tidigt skede avgränsades.

– Detta medförde att det endast har blivit mycket begränsade rökskador på resten av byggnaden, säger Johansson.

Komma igång

– Nu ska vi sanera och städa. Vår första prioritet är att få i gång produktionen som snabbt som möjligt igen, säger Konradsson.

Under söndagen bestämde ledningen att vissa delar av slakteriets produktion tillfälligt kommer att flyttas till Scans lokaler i Skara och i Linköping. Även Dahlbergs i Brålanda kommer att ta emot personal och göra plats för Skövde slakteri.

– Den här branden slår till då vi har haft en positiv trend som vi aldrig har skådat. Detta kunde inte komma olämpligare, säger Konradsson.

Genom att vidta dessa åtgärder hoppas företaget att styckningen och konsumentförpackningen snart ska vara på fötterna igen.

– Vi kommer till en början skicka iväg ett femtontal av våra medarbetare till dessa olika arbetsplatser, berättar Konradsson.

Brandorsaken var under söndagskvällen fortfarande okänd men den kan ha uppstått vid en av skorstenarna på taket.

– Vi tror att det kan ha varit så men i nuläget vet vi inte faktiskt vad som orsakade branden, säger vd Ove Konradsson till SLA.

Cirka 500 kvadratmeter har skadats vid branden som startade på taket i den del av byggnaden där verksamheten för svinslakteri ligger. Skadorna på byggnaden uppskattar Konradsson till cirka 50 miljoner kronor. Samtidigt kan en hel del varor ha gått till spillo i branden.

– Det är väldigt svårt att säga eller uppskatta men det kan handla om 300 000 kilo kött som har skadats, säger Ove Konradsson.

Avgränsade

Insatsledaren Roland Johansson ledde eftersläckningsarbetet under lördagen.

– Det är träkonstruktionen, ett tak, ovanpå betongbjälkar som har brunnit. Sedan har det ju blivit stora vattenskador nedåt i byggnaden i samband med släckningen, säger Roland Johansson.

Samtidigt påpekar han att branden i ett tidigt skede avgränsades.

– Detta medförde att det endast har blivit mycket begränsade rökskador på resten av byggnaden, säger Johansson.

Komma igång

– Nu ska vi sanera och städa. Vår första prioritet är att få i gång produktionen som snabbt som möjligt igen, säger Konradsson.

Under söndagen bestämde ledningen att vissa delar av slakteriets produktion tillfälligt kommer att flyttas till Scans lokaler i Skara och i Linköping. Även Dahlbergs i Brålanda kommer att ta emot personal och göra plats för Skövde slakteri.

– Den här branden slår till då vi har haft en positiv trend som vi aldrig har skådat. Detta kunde inte komma olämpligare, säger Konradsson.

Genom att vidta dessa åtgärder hoppas företaget att styckningen och konsumentförpackningen snart ska vara på fötterna igen.

– Vi kommer till en början skicka iväg ett femtontal av våra medarbetare till dessa olika arbetsplatser, berättar Konradsson.