13 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:30

Gröna Bilister vill se lagändring i stället

Gotlandsdomen kan stoppa gratisparkering för miljöbilar, men intresseorganisationen Gröna bilister vill se en lagändring.

– Vi vill se en lagändring som ger kommunerna lokal möjlighet att använda parkeringsförmåner och andra lättnader för att stimulera fler att välja miljöbil. Vi tror fortfarande att det är ett viktigt komplement till andra styrmedel. Som bilist tittar man på möjligheter som parkeringsförmåner och att få köra i bussfiler, säger Martin Prieto Beaulieu.

Han är pressansvarig för Gröna bilister som är en ideell förening som vill främja en miljöanpassad utveckling av biltrafiken i Sverige.

– Men det är inte bara vi som säger så. Även den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” menar att man bör se över lagen, säger han.

Han säger också att styrmedlen måste kopplas till en teknikneutralitet för att kommunerna inte ska gynnas bara vissa drivmedel.

– Vi vill se en lagändring som ger kommunerna lokal möjlighet att använda parkeringsförmåner och andra lättnader för att stimulera fler att välja miljöbil. Vi tror fortfarande att det är ett viktigt komplement till andra styrmedel. Som bilist tittar man på möjligheter som parkeringsförmåner och att få köra i bussfiler, säger Martin Prieto Beaulieu.

Han är pressansvarig för Gröna bilister som är en ideell förening som vill främja en miljöanpassad utveckling av biltrafiken i Sverige.

– Men det är inte bara vi som säger så. Även den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” menar att man bör se över lagen, säger han.

Han säger också att styrmedlen måste kopplas till en teknikneutralitet för att kommunerna inte ska gynnas bara vissa drivmedel.