13 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Slut på gratisparkering?

Lagbrott att undanta miljöbilar

Den som kör sin bil på biogas eller el får parkera gratis i Skövde, men nu riskerar den förmånen att försvinna.
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen hänger framtida tillstånd löst.

– Det kan bli så. Att dispensen inte helt följer lagen har varit känt, men nu blir det ännu tydligare och vi får titta på domen i hop med vår stadsjurist, säger Björn Berle, trafikingenjör i Skövde kommun.

Det är ett fall på Gotland som nu dragits genom samtliga instanser. En privatperson överklagade 2011 beslutet att undanta miljöbilar från gratisparkering, men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning och slår nu fast att lagen inte ger utrymme att undanta miljöbilar.

Får effekter

En dom som kan få effekt på många andra håll i landet. Sveriges Kommuner och Landsting är inne på att gratisparkering för miljöbilar inte längre är möjlig.

– Kommunerna är förstås villiga att följa lagen. När det nu har blivit tydligt att det här inte stämmer med lagen bör man ju rätta sig efter det, säger Lars Ahlman, trafikingenjör och ansvarig för parkeringsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till TT.

20-talet kommuner har kvar dispensen varav Skövde är en. I dag är det uppskattningsvis 300 bilar som får parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. Nya tillstånd beviljas för bilar som körs på biogas eller på el.

Historiskt har syftet varit att stimulera fler att byta till miljömässiga alternativ och i Skövde är den lokala produktionen av biogas ett argument.

Ytterligare skäl

Björn Berle säger att det finns ytterligare ett skäl till att stoppa miljöbilsdispenserna.

– Fri parkering stimulerar bilåkandet och det är egentligen en effekt man inte vill uppnå, säger Berle.

I en några år gammal lokal parkeringsutredning fanns en diskussion om att redan då slopa gratisparkeringen, men det blev aldrig något skarpt förslag.

Nu säger Björn Berle att tjänstemännen troligen kommer att vilja se att miljöbildispensen avskaffas av juridiska och miljömässiga skäl.

Beslutet ligger dock på politisk nivå.

Fasas ut

Om dispensen tas bort är det troligt att beviljade parkeringstillstånd får löpa ut utan att de förnyas. I dag beviljas treåriga dispenser för miljöbilar.

– Det kan bli så. Att dispensen inte helt följer lagen har varit känt, men nu blir det ännu tydligare och vi får titta på domen i hop med vår stadsjurist, säger Björn Berle, trafikingenjör i Skövde kommun.

Det är ett fall på Gotland som nu dragits genom samtliga instanser. En privatperson överklagade 2011 beslutet att undanta miljöbilar från gratisparkering, men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning och slår nu fast att lagen inte ger utrymme att undanta miljöbilar.

Får effekter

En dom som kan få effekt på många andra håll i landet. Sveriges Kommuner och Landsting är inne på att gratisparkering för miljöbilar inte längre är möjlig.

– Kommunerna är förstås villiga att följa lagen. När det nu har blivit tydligt att det här inte stämmer med lagen bör man ju rätta sig efter det, säger Lars Ahlman, trafikingenjör och ansvarig för parkeringsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till TT.

20-talet kommuner har kvar dispensen varav Skövde är en. I dag är det uppskattningsvis 300 bilar som får parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. Nya tillstånd beviljas för bilar som körs på biogas eller på el.

Historiskt har syftet varit att stimulera fler att byta till miljömässiga alternativ och i Skövde är den lokala produktionen av biogas ett argument.

Ytterligare skäl

Björn Berle säger att det finns ytterligare ett skäl till att stoppa miljöbilsdispenserna.

– Fri parkering stimulerar bilåkandet och det är egentligen en effekt man inte vill uppnå, säger Berle.

I en några år gammal lokal parkeringsutredning fanns en diskussion om att redan då slopa gratisparkeringen, men det blev aldrig något skarpt förslag.

Nu säger Björn Berle att tjänstemännen troligen kommer att vilja se att miljöbildispensen avskaffas av juridiska och miljömässiga skäl.

Beslutet ligger dock på politisk nivå.

Fasas ut

Om dispensen tas bort är det troligt att beviljade parkeringstillstånd får löpa ut utan att de förnyas. I dag beviljas treåriga dispenser för miljöbilar.

Fakta om domen

Enligt Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats får kommuner ta avgifter för parkering på allmän plats. I lagtexten står att ”Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.”

Däremot står det inget om att miljöfordon får undantas och Högsta förvaltningsdomstolen anser därmed inte att det finns möjlighet att undanta miljöbilar.

Enligt domen som meddelades i onsdags måste nu Region Gotland upphäva beslutet om att inte ta ut parkeringsavgift för miljöbilar.

Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se