14 okt 2014 11:00

07 jan 2015 10:01

Slaktavfall från Skara till Skövde?

Biogasanläggningen behöver slaktavfall

Slakteriets ledning arbetar nu för att kunna leverera slaktavfall till Skövde biogas – trots fredagens storbrand.
– Det slaktavfall som blir i Skara ska vi nog kunna transportera till Skövde, säger vd:n Ove Konradsson.

Skövde slakteri flyttar under två, tre månader delar av grisslakten till Scans tomma lokaler i Skara, produktionsstart är redan på onsdag. Nötslakten kan förhoppningsvis vara i gång i Skövde om ett par veckor.

– När Scan flyttade sin produktion från Skara tog vi över en del personal, vilket gör att vi nu har personal – i och med flytten dit – som har en kompetens man knappt kunde drömma om, säger Ove Konradsson som är helt lyrisk över alla anställdas arbetsinsats under och efter branden.

Han berömmer också Scan.

– Företaget har verkligen hjälpt oss och stöttat oss och ansträngt sig för att vi ska få igång produktionen.

Storbranden på Skövde slakteri orsakar inte bara ekonomiska och praktiska problem för företaget – även Skövde biogas kan drabbas. Skövde slakteri levererar ju slaktavfall till sin granne biogasanläggningen. Biogas framställs bland annat av just slaktavfall.

– Vi ska försöka att hitta lösningar för detta, förhoppningen är att vi åtminstone ska kunna transportera slaktavfallet som blir i Skara till biogasanläggningen, säger Konradsson till SLA.

– Egentligen tror jag inte att vi är bundna av leveransavtalet, eftersom force majeure gäller efter en brand, men vi vet ju hur viktig biogasen är för Skövde.

Skövde slakteri är en av Skövde biogas största leverantörer och om man inte får slaktavfallet kommer det att påverka produktionen.

– Vi hoppas att vi hittar lösningar och ska föra en dialog med slakteriet om detta, men jag förstår att de har mycket att tänka på just nu, säger Annsofie Rajgård, vd Skövde Biogas, ny på posten sedan den 1 oktober.

Skövde slakteri flyttar under två, tre månader delar av grisslakten till Scans tomma lokaler i Skara, produktionsstart är redan på onsdag. Nötslakten kan förhoppningsvis vara i gång i Skövde om ett par veckor.

– När Scan flyttade sin produktion från Skara tog vi över en del personal, vilket gör att vi nu har personal – i och med flytten dit – som har en kompetens man knappt kunde drömma om, säger Ove Konradsson som är helt lyrisk över alla anställdas arbetsinsats under och efter branden.

Han berömmer också Scan.

– Företaget har verkligen hjälpt oss och stöttat oss och ansträngt sig för att vi ska få igång produktionen.

Storbranden på Skövde slakteri orsakar inte bara ekonomiska och praktiska problem för företaget – även Skövde biogas kan drabbas. Skövde slakteri levererar ju slaktavfall till sin granne biogasanläggningen. Biogas framställs bland annat av just slaktavfall.

– Vi ska försöka att hitta lösningar för detta, förhoppningen är att vi åtminstone ska kunna transportera slaktavfallet som blir i Skara till biogasanläggningen, säger Konradsson till SLA.

– Egentligen tror jag inte att vi är bundna av leveransavtalet, eftersom force majeure gäller efter en brand, men vi vet ju hur viktig biogasen är för Skövde.

Skövde slakteri är en av Skövde biogas största leverantörer och om man inte får slaktavfallet kommer det att påverka produktionen.

– Vi hoppas att vi hittar lösningar och ska föra en dialog med slakteriet om detta, men jag förstår att de har mycket att tänka på just nu, säger Annsofie Rajgård, vd Skövde Biogas, ny på posten sedan den 1 oktober.