14 okt 2014 20:00

07 jan 2015 10:01

Vill minimera köbildningar

Från och med den här veckan inleder Trafikverket arbetet med att bredda och förbättra framkomligheten på Komponentvägen och Södra Aspelundsvägen.

Syftet är att minimera de nuvarande köbildningarna i trafiken från Volvo personvagnar och ut mot Timboholmsrondellen.

Därmed blir det trångt på Komponentvägen och vid infarten till Risängens Återvinningscentral. Persolen på Risängen uppmanar besökare till försiktighet och att i möjligaste mån undvika tiderna 15.30–16.30 då rusningstrafiken från Volvo är som hårdast.

Vägarbetena väntas pågå fram till jul.

Syftet är att minimera de nuvarande köbildningarna i trafiken från Volvo personvagnar och ut mot Timboholmsrondellen.

Därmed blir det trångt på Komponentvägen och vid infarten till Risängens Återvinningscentral. Persolen på Risängen uppmanar besökare till försiktighet och att i möjligaste mån undvika tiderna 15.30–16.30 då rusningstrafiken från Volvo är som hårdast.

Vägarbetena väntas pågå fram till jul.