14 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Osäkert för asylboende i Timmersdala

Migrationsverket anser inte att en underleverantör till Ängås Fastigheter AB uppfyller alla krav – därmed är det osäkert om blir något boende för asylsökande i Timmersdala.
– Vi får se om vi överklagar, säger Bertil Andersson, Ängås Fastigheter.

I början av oktober kunde SLA avslöja att Bertil Anderson, genom sitt företag Ängås Fastigheter AB i Kungsbacka, hade lämnat anbud till Migrationsverket om ett asylboende för upp till 200 personer i Sjödalshus gamla lokaler i Timmersdala. Men Bertil Andersson sade då att han enbart låg bakom anbudsförfarandet, en lokal fastighetsägare står istället för planerna på asylboendet, Andersson ska också stötta ekonomiskt.

Överklagar eventuellt

Men när Migrationsverket i dagarna meddelade vilka anbudsgivare som godkänts och som går vidare för fortsatt utvärdering finns visserligen Ängås fastigheter med när det gäller ett boende på Öhns gård, i Mariestads kommun, men inte när det gäller planerna för Timmersdala. Migrationsverket anser att en underleverantör till Ängås Fastigheter inte uppfyller krav på ekonomisk ställning.

– Nej, det stämmer, men jag vill inte kommentera detta i nuläget. Vi får se om vi överklagar Migrationsverkets beslut, säger Bertil Andersson till SLA på måndagen.

Planen var att öppna asylboendet redan i år, trots att det krävs omfattande ombyggnation av Timmersdalalokalerna.

– Men det skulle vi klara, säger Andersson.

Klarade inte kraven

Enligt Björn Andrén, upphandlings- och inköpsstrateg vid Migrationsverket, uppfyllde leverantören inte de krav som ställs på en grundläggande nivå.

– Vi kontrollerar ju alla bolag och om de är ”kreditvärdiga”, så det behöver inte alls handla om att de är oseriösa eller liknande.

Anbudsgivarna har rätt att överklaga och begära överprövning, man vänder sig då till Förvaltningsrätten i Linköping.

– Det händer att våra beslut överklagas, men i cirka 95 procent av fallen anser domstolen att vi gjort rätt. Men innan det går så långt som till överklagande begär anbudsgivaren oftast att vi omprövar vårt beslut.

De anbudsgivare som gick vidare kommer att granskas ytterligare.

– Anläggningarna ska besiktigas och eftersom det handlar om direktupphandling av tillfälligt boende för asylsökande ska de vara klara för att ta emot människor inom kort – alla de krav som anbudsgivarna har sagt att de uppfyller ska godkännas vid besiktningen.

Vid liknande upphandlingar har mellan 25 och 30 procent av anläggningarna underkänts vid besiktningen.

I början av oktober kunde SLA avslöja att Bertil Anderson, genom sitt företag Ängås Fastigheter AB i Kungsbacka, hade lämnat anbud till Migrationsverket om ett asylboende för upp till 200 personer i Sjödalshus gamla lokaler i Timmersdala. Men Bertil Andersson sade då att han enbart låg bakom anbudsförfarandet, en lokal fastighetsägare står istället för planerna på asylboendet, Andersson ska också stötta ekonomiskt.

Överklagar eventuellt

Men när Migrationsverket i dagarna meddelade vilka anbudsgivare som godkänts och som går vidare för fortsatt utvärdering finns visserligen Ängås fastigheter med när det gäller ett boende på Öhns gård, i Mariestads kommun, men inte när det gäller planerna för Timmersdala. Migrationsverket anser att en underleverantör till Ängås Fastigheter inte uppfyller krav på ekonomisk ställning.

– Nej, det stämmer, men jag vill inte kommentera detta i nuläget. Vi får se om vi överklagar Migrationsverkets beslut, säger Bertil Andersson till SLA på måndagen.

Planen var att öppna asylboendet redan i år, trots att det krävs omfattande ombyggnation av Timmersdalalokalerna.

– Men det skulle vi klara, säger Andersson.

Klarade inte kraven

Enligt Björn Andrén, upphandlings- och inköpsstrateg vid Migrationsverket, uppfyllde leverantören inte de krav som ställs på en grundläggande nivå.

– Vi kontrollerar ju alla bolag och om de är ”kreditvärdiga”, så det behöver inte alls handla om att de är oseriösa eller liknande.

Anbudsgivarna har rätt att överklaga och begära överprövning, man vänder sig då till Förvaltningsrätten i Linköping.

– Det händer att våra beslut överklagas, men i cirka 95 procent av fallen anser domstolen att vi gjort rätt. Men innan det går så långt som till överklagande begär anbudsgivaren oftast att vi omprövar vårt beslut.

De anbudsgivare som gick vidare kommer att granskas ytterligare.

– Anläggningarna ska besiktigas och eftersom det handlar om direktupphandling av tillfälligt boende för asylsökande ska de vara klara för att ta emot människor inom kort – alla de krav som anbudsgivarna har sagt att de uppfyller ska godkännas vid besiktningen.

Vid liknande upphandlingar har mellan 25 och 30 procent av anläggningarna underkänts vid besiktningen.