15 okt 2014 15:31

07 jan 2015 10:01

Skövde betalar av 150 miljoner på sina lån

Skövde kommun amorterar ned sina lån med 150 miljoner kronor under 2014.

Det framgår av tertialrapport 2 (januari–augusti) som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Hittills har låneskulden sänkts från 750 till 650 miljoner kronor, men ytterligare en amortering på 50 miljoner kronor är planerad.

Starka kassa

Kommunen har gott om pengar i kassan (likviditet) efter bolagiseringen av Skövde Elnät som gav en engångsintäkt på 186,7 miljoner kronor.

– Vi har en stark ekonomi och att amortera på lånen är bra för Skövdeborna. Det är viktigt att vi står starka inför de kommande åren där skatteprognoserna viker, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Skövde har en soliditet på 41,2 vilket enligt ekonomichefen Christina Olsson tillhör de främsta i Västra Götaland.

Något som skapar utrymme för att öka belåningen de kommande åren vilket lär behövas. Då finns investeringar motsvarande en miljard kronor planerade varav en femtedel väntas egenfinansieras.

Går plus

Även bortsett från bolagiseringen av elnätet ser ekonomin stark ut. Prognosen för helårsresultaten är 60 miljoner kronor i överskott vilket är hela 43 miljoner bättre än budget.

Kommunstyrelsen står för den största enskilda delen. KS går 20 miljoner bättre än budget på grund av att tjänster inte tillsatts och att vissa projekt skjutits framåt.

De samlade skatteintäkterna är åtta miljoner kronor bättre än budget vilket också bidrar till det totala överskottet.

Omvårdnadsnämnden har haft några skakiga år ekonomiskt, men efter fjolårets besparingsbeslut väntas nu ett överskott på 9,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till överskottet är dock att en gruppbostad inte kom i gång i tid.

Det framgår av tertialrapport 2 (januari–augusti) som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Hittills har låneskulden sänkts från 750 till 650 miljoner kronor, men ytterligare en amortering på 50 miljoner kronor är planerad.

Starka kassa

Kommunen har gott om pengar i kassan (likviditet) efter bolagiseringen av Skövde Elnät som gav en engångsintäkt på 186,7 miljoner kronor.

– Vi har en stark ekonomi och att amortera på lånen är bra för Skövdeborna. Det är viktigt att vi står starka inför de kommande åren där skatteprognoserna viker, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Skövde har en soliditet på 41,2 vilket enligt ekonomichefen Christina Olsson tillhör de främsta i Västra Götaland.

Något som skapar utrymme för att öka belåningen de kommande åren vilket lär behövas. Då finns investeringar motsvarande en miljard kronor planerade varav en femtedel väntas egenfinansieras.

Går plus

Även bortsett från bolagiseringen av elnätet ser ekonomin stark ut. Prognosen för helårsresultaten är 60 miljoner kronor i överskott vilket är hela 43 miljoner bättre än budget.

Kommunstyrelsen står för den största enskilda delen. KS går 20 miljoner bättre än budget på grund av att tjänster inte tillsatts och att vissa projekt skjutits framåt.

De samlade skatteintäkterna är åtta miljoner kronor bättre än budget vilket också bidrar till det totala överskottet.

Omvårdnadsnämnden har haft några skakiga år ekonomiskt, men efter fjolårets besparingsbeslut väntas nu ett överskott på 9,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till överskottet är dock att en gruppbostad inte kom i gång i tid.