15 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Lång väntetid på inglasade balkonger

20-talet hyresgäster hos Skövdebostäder väntar i dag på att få sin balkong inglasad. Men av flera skäl har arbetet legat på is under ett år.

När som helst på året kan Skövdebostäders hyresgäster beställa inglasning av sina befintliga balkonger. Det räknas som standardhöjande och innebär ett visst hyrespåslag.

– Beställningarna sker löpande och är helt och hållet är kundstyrt, så måste vi hänga med och leverera snabbt. Men att hitta rutiner har varit klurigt, säger Thomas Olsson, som är förvaltningschef på Skövdebostäder.

Mer än bygglov

För sedan ett drygt år tillbaka har installationerna stannat av. Anledningen är främst regeländringar. Tidigare sökte bolaget bygglov för hela fastigheten och kunde då installera glas på en eller flera balkonger.

– Nu är det inte helt enkelt, och jag tror att alla fastighetsbolag har samma problem, säger Claes Clausen, som är stadsarkitekt på bygglovsenheten i Skövde kommun.

– Det krävs ett slutbesked och för att man ska kunna ge det krävs ett startbesked och inte bara bygglov. Men då måste vi också veta vilka balkonger de vill bygga, och det vet de inte alltid. Då får man ta in en kontrolleringsman som får komplettera kontrollplanen och göra avslut efter varje balkong.

I gång inom kort

Detta har lett till att Skövdebostäder under en tid sett över rutinerna och arbetet kring inglasning, bland annat för att säkerställa att så väl lagkrav som interna krav på kvalitet uppfylls. Dessutom tvingades bolaget att hitta en ny leverantör sedan den tidigare gick i konkurs.

– Många hyresgäster har tyvärr fått vänta länge vilket givetvis är olyckligt. Den som har väntat längst beställde inglasad balkong för ett år sedan och vi brukar normalt kunna fixa det på ett par månader. Men inom kort är arbetet i gång igen, säger Thomas Olsson.

När som helst på året kan Skövdebostäders hyresgäster beställa inglasning av sina befintliga balkonger. Det räknas som standardhöjande och innebär ett visst hyrespåslag.

– Beställningarna sker löpande och är helt och hållet är kundstyrt, så måste vi hänga med och leverera snabbt. Men att hitta rutiner har varit klurigt, säger Thomas Olsson, som är förvaltningschef på Skövdebostäder.

Mer än bygglov

För sedan ett drygt år tillbaka har installationerna stannat av. Anledningen är främst regeländringar. Tidigare sökte bolaget bygglov för hela fastigheten och kunde då installera glas på en eller flera balkonger.

– Nu är det inte helt enkelt, och jag tror att alla fastighetsbolag har samma problem, säger Claes Clausen, som är stadsarkitekt på bygglovsenheten i Skövde kommun.

– Det krävs ett slutbesked och för att man ska kunna ge det krävs ett startbesked och inte bara bygglov. Men då måste vi också veta vilka balkonger de vill bygga, och det vet de inte alltid. Då får man ta in en kontrolleringsman som får komplettera kontrollplanen och göra avslut efter varje balkong.

I gång inom kort

Detta har lett till att Skövdebostäder under en tid sett över rutinerna och arbetet kring inglasning, bland annat för att säkerställa att så väl lagkrav som interna krav på kvalitet uppfylls. Dessutom tvingades bolaget att hitta en ny leverantör sedan den tidigare gick i konkurs.

– Många hyresgäster har tyvärr fått vänta länge vilket givetvis är olyckligt. Den som har väntat längst beställde inglasad balkong för ett år sedan och vi brukar normalt kunna fixa det på ett par månader. Men inom kort är arbetet i gång igen, säger Thomas Olsson.

  • Carl Johan Hjerpe