15 okt 2014 17:10

23 jan 2015 15:52

Västgöta-Bengtssons park kan få actionpark

Det blir ingen actionpark i Boulogner, men kanske i Västgöta-Bengtssons park.
Nu ska frågan utredas ytterligare.

Det är Bjarne Bergström som skrivit ett medborgarförslag om att starta en arbetsgrupp var syfte är att skapa en actionpark för BMX, freestyle, MTB, skateboard och inlines med mera i Boulogner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu avslag på förslaget, men säger ja till att försöka hitta en centralt belägen plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i hop med fritid och föreningen Skövde actionpark fortsätta arbetet.

– Boulogner är ingen lämplig plats, men vi tar tillvara på kreativiteten och intentionen i medborgarförslaget på det här sättet. Kommunen och föreningen måste jobba igenom frågan mer tillsammans, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i ksau.

Några kommunala investeringsmedel finns inte knutna till projektet med det här beslutet. Västgöta-Bengtssons park är ett alternativ som nu ska utredas.

Däremot har föreningen ett antal sponsorer som är intresserade och jobbar för att söka ytterligare finansiering.

Tar tid

Den ideella föreningen Skövde actionpark, vars ordförande Bjarne Bergström lade medborgarförslaget om actionparken, upplever att ärendet tar längre tid i den kommunala ärendegången än det borde göra. Medlemmarna hoppas att ksau-beslutet nu innebär att nästa steg kan påbörjas.

– Vi räknar inte med något besked om byggstart men vi utgår från att en arbetsgrupp nu tillsätts för att jobba vidare med frågan på allvar, säger Bjarne Bergström.

Det är Bjarne Bergström som skrivit ett medborgarförslag om att starta en arbetsgrupp var syfte är att skapa en actionpark för BMX, freestyle, MTB, skateboard och inlines med mera i Boulogner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu avslag på förslaget, men säger ja till att försöka hitta en centralt belägen plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i hop med fritid och föreningen Skövde actionpark fortsätta arbetet.

– Boulogner är ingen lämplig plats, men vi tar tillvara på kreativiteten och intentionen i medborgarförslaget på det här sättet. Kommunen och föreningen måste jobba igenom frågan mer tillsammans, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i ksau.

Några kommunala investeringsmedel finns inte knutna till projektet med det här beslutet. Västgöta-Bengtssons park är ett alternativ som nu ska utredas.

Däremot har föreningen ett antal sponsorer som är intresserade och jobbar för att söka ytterligare finansiering.

Tar tid

Den ideella föreningen Skövde actionpark, vars ordförande Bjarne Bergström lade medborgarförslaget om actionparken, upplever att ärendet tar längre tid i den kommunala ärendegången än det borde göra. Medlemmarna hoppas att ksau-beslutet nu innebär att nästa steg kan påbörjas.

– Vi räknar inte med något besked om byggstart men vi utgår från att en arbetsgrupp nu tillsätts för att jobba vidare med frågan på allvar, säger Bjarne Bergström.