16 okt 2014 16:40

23 jan 2015 15:30

Ebolautbildning i Skövde

Studenter som läser immunologi på Högskolan i Skövde får extra utbildning när det gäller ebola. De ska få större kunskaper om hur sjukdomen attackerar immunförsvaret.

Omvärlden förbereder sig på olika sätt för att möta och minska risken för spridning. Syftet med utbildningen är att minska fördomarna kring sjukdomen och skapa större förståelse för vad som händer i kroppen hos en smittad individ.

Ebola är en blödarfeber som smittar genom direktkontakt av alla typer av kroppsvätskor och som angriper cellerna och immunförsvaret.

Studenterna som får ta del av det extra utbildningstillfället om ebolaviruset studerar på biomedicinprogrammet, ett ettårigt magisterprogram.

Studenter som läser immunologi på Högskolan i Skövde får extra utbildning när det gäller ebola. De ska få större kunskaper om hur sjukdomen attackerar immunförsvaret.

Omvärlden förbereder sig på olika sätt för att möta och minska risken för spridning. Syftet med utbildningen är att minska fördomarna kring sjukdomen och skapa större förståelse för vad som händer i kroppen hos en smittad individ.

Ebola är en blödarfeber som smittar genom direktkontakt av alla typer av kroppsvätskor och som angriper cellerna och immunförsvaret.

Studenterna som får ta del av det extra utbildningstillfället om ebolaviruset studerar på biomedicinprogrammet, ett ettårigt magisterprogram.