16 okt 2014 16:15

23 jan 2015 15:52

Monica Green deltar i ebolabekämpning

Skövdepolitikern Monica Green (S) befinner sig i Genève där hon tillsammans med andra politiker ska utforma en resolution om ebolakrisen.

I Genève pågår nu IPU:s (Interparlamentariska unionen) höstförsamling där politiker från 150-talet medlemsländerna diskuterar aktuella frågor.

Riksdagsledamoten Monica Green (S) är på plats och deltar i utformandet av rekommendationer kring ebolakrisen.

– Det var jag inte beredd på men eftersom ebolaepidemin sprider sig så snabbt måste världens politiker vara beredda på att göra omedelbara insatser, skriver Monica Green i ett mejl.

Medlemsländerna rekommenderas att utarbeta egna planer för att hjälpa drabbade länder och resolutionen vädjar också till stater att fördubbla insatserna att öka allmänhetens medvetande om viruset.

Huvudtemat för höstmötet i Schweiz är jämställdhet mellan könen och stopp för våld mot kvinnor.

I Genève pågår nu IPU:s (Interparlamentariska unionen) höstförsamling där politiker från 150-talet medlemsländerna diskuterar aktuella frågor.

Riksdagsledamoten Monica Green (S) är på plats och deltar i utformandet av rekommendationer kring ebolakrisen.

– Det var jag inte beredd på men eftersom ebolaepidemin sprider sig så snabbt måste världens politiker vara beredda på att göra omedelbara insatser, skriver Monica Green i ett mejl.

Medlemsländerna rekommenderas att utarbeta egna planer för att hjälpa drabbade länder och resolutionen vädjar också till stater att fördubbla insatserna att öka allmänhetens medvetande om viruset.

Huvudtemat för höstmötet i Schweiz är jämställdhet mellan könen och stopp för våld mot kvinnor.

  • Carl Johan Hjerpe