16 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Nya arvoden för politikerna

Nu höjs Skövdepolitikernas ersättningar. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonssons (M) nya arvode landar på 70 150 kronor.

Politikerarvodet i Skövde kommun är kopplat till riksdagsmännens arvoden. Det innebär således att även Skövdepolitikernas ersättningar justeras när så sker i riksdagen.

Och i går meddelade riksdagens arvodesnämnd att en justering är att vänta 1 november. Då höjs riksdagsmännens arvoden från 59 800 kronor till 61 000.

För den nya politiska organisationen i Skövde innebär justeringen i de flesta fall ett par tre hundralappar mer i månaden. Kommunalråden Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) är heltidsarvoderade och har 100 procent av riksdagsarvodet, vilket alltså innebär att också deras nya månadsarvoden är 61 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) har mer ansvar och hennes arvode är 115 procent vilket motsvarar 70 150 kronor efter höjningen.

En nyhet i den nya organisationen är att nämnderna får så väl en 1:e som en 2:e vice ordförande. Majoriteten lägger beslag på 1:e vice-posterna och oppositionen 2:e vice.

Exempelvis får drdföranden för den nya skola/utbildningsnämnden 38 procent av riksdagsarvodet, vilket innebär 23 180 kronor i månaden, medan dess 1:e vice får 9 760 kronor (12 procent). 2:e vice ordförande får dock mer, 12 810 kronor (17 procent), då oppositionens vice-roller väntas bli mer arbetskrävande än majoritetens.

Politikernas arvoden har fastställts efter en bedömning av uppdragens tidsåtgång, men vem som kommer att ha vilket uppdrag är ännu inte fastställt.

Politikerarvodet i Skövde kommun är kopplat till riksdagsmännens arvoden. Det innebär således att även Skövdepolitikernas ersättningar justeras när så sker i riksdagen.

Och i går meddelade riksdagens arvodesnämnd att en justering är att vänta 1 november. Då höjs riksdagsmännens arvoden från 59 800 kronor till 61 000.

För den nya politiska organisationen i Skövde innebär justeringen i de flesta fall ett par tre hundralappar mer i månaden. Kommunalråden Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) är heltidsarvoderade och har 100 procent av riksdagsarvodet, vilket alltså innebär att också deras nya månadsarvoden är 61 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) har mer ansvar och hennes arvode är 115 procent vilket motsvarar 70 150 kronor efter höjningen.

En nyhet i den nya organisationen är att nämnderna får så väl en 1:e som en 2:e vice ordförande. Majoriteten lägger beslag på 1:e vice-posterna och oppositionen 2:e vice.

Exempelvis får drdföranden för den nya skola/utbildningsnämnden 38 procent av riksdagsarvodet, vilket innebär 23 180 kronor i månaden, medan dess 1:e vice får 9 760 kronor (12 procent). 2:e vice ordförande får dock mer, 12 810 kronor (17 procent), då oppositionens vice-roller väntas bli mer arbetskrävande än majoritetens.

Politikernas arvoden har fastställts efter en bedömning av uppdragens tidsåtgång, men vem som kommer att ha vilket uppdrag är ännu inte fastställt.

  • Carl Johan Hjerpe

Nya arvoden i Skövde

Arvoden baseras på en viss procent av riksdagsarvodet som alltså höjs till 61 000 kronor 1 november.

Uppdrag: Ordförande 1 vice ordförande 2 vice ordförande

Fullmäktige 6 100 kronor 2 440 kronor 2 440 kronor

Kommunstyrelsen 70 150 61 000 61 000

Service 12 200 4 880 6 710

Skola/utbildning 23 180 9 760 12 810

Omvårdnad 18 300 7 320 10 370

Social 18 300 7 320 10 370

Bygglov 8 540 4 880 -

Kultur/fritid 12 200 4 880 6 710

Källa: