16 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:52

Vill komma runt Whites avtalsklausul

Skövde kommuns jurister granskar möjligheterna att komma runt White Arkitekters klausul om begränsad skadeståndsskyldighet i fallet med Billingskolans idrottshall.

Göteborgsföretaget har i sitt kontrakt en avtalsklausul där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, motsvarande drygt 4,4 miljoner kronor.

Men Skövde kommun anser att missen med det felande måttet i idrottshallen vållar kommunen betydligt större skada än så, i förhållande till vad den yta som nu saknas kostar att tillföra eller eventuellt bygga nytt någon annanstans.

– Vi har tagit juridisk hjälp för att titta på vilka möjligheter vi har. Det finns exempel på tidigare fall där man kommit runt liknande klausuler, säger Karl Alexandersson, teknisk chef vid Skövde kommun.

Möte med White

Representanter från kommunen och White träffades vid ett möte i förra veckan. Kommunen anser att det av handlingarna i kontraktet med White tydligt framgår vilka krav man ställt på idrottshallens funktioner och mått, och att dessa inte uppfyllts. Exakt vad eller vem som felat diskuterades inte under mötet.

– Vi har framfört att vi inom en dryg månad kommer med en skriftlig begäran om ersättning. Jag skulle tro att den med automatik går vidare till Whites försäkringsbolag för bedömning och sedan får vi se hur de ställer sig till den och ta det därifrån, säger Karl Alexandersson.

Göteborgsföretaget har i sitt kontrakt en avtalsklausul där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, motsvarande drygt 4,4 miljoner kronor.

Men Skövde kommun anser att missen med det felande måttet i idrottshallen vållar kommunen betydligt större skada än så, i förhållande till vad den yta som nu saknas kostar att tillföra eller eventuellt bygga nytt någon annanstans.

– Vi har tagit juridisk hjälp för att titta på vilka möjligheter vi har. Det finns exempel på tidigare fall där man kommit runt liknande klausuler, säger Karl Alexandersson, teknisk chef vid Skövde kommun.

Möte med White

Representanter från kommunen och White träffades vid ett möte i förra veckan. Kommunen anser att det av handlingarna i kontraktet med White tydligt framgår vilka krav man ställt på idrottshallens funktioner och mått, och att dessa inte uppfyllts. Exakt vad eller vem som felat diskuterades inte under mötet.

– Vi har framfört att vi inom en dryg månad kommer med en skriftlig begäran om ersättning. Jag skulle tro att den med automatik går vidare till Whites försäkringsbolag för bedömning och sedan får vi se hur de ställer sig till den och ta det därifrån, säger Karl Alexandersson.