17 okt 2014 16:45

07 jan 2015 10:21

Högskolan får boksamling

Nordic school of public health, NHV, i Göteborg kommer att läggas ner vid årsskiftet och skolan skänker nu all litteratur från sitt bibliotek till Högskolan i Skövde.

De flesta titlar har inte högskolan i sin ägo sedan tidigare. Gåvan innebär att högskolan kan stärka profilområdet folkhälsovetenskap med ett bokbestånd som ska tillgängliggöras både nationellt och internationellt.

NHV startades 1953 och hade då namnet Nordiska hälsovårdshögskolan. Det bytte man senare till ett mer internationellt gångbart namn. Man har under alla år ägnat sig åt utbildning och forskning kring nordisk folkhälsa.

Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor beslutade att lägga ner skolan med motiveringen att folkhälsovetenskapliga institutioner har växt fram i de nordiska länderna och behovet av en gemensam nordisk utbildning är inte lika stort i dag.

Nordic school of public health, NHV, i Göteborg kommer att läggas ner vid årsskiftet och skolan skänker nu all litteratur från sitt bibliotek till Högskolan i Skövde.

De flesta titlar har inte högskolan i sin ägo sedan tidigare. Gåvan innebär att högskolan kan stärka profilområdet folkhälsovetenskap med ett bokbestånd som ska tillgängliggöras både nationellt och internationellt.

NHV startades 1953 och hade då namnet Nordiska hälsovårdshögskolan. Det bytte man senare till ett mer internationellt gångbart namn. Man har under alla år ägnat sig åt utbildning och forskning kring nordisk folkhälsa.

Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor beslutade att lägga ner skolan med motiveringen att folkhälsovetenskapliga institutioner har växt fram i de nordiska länderna och behovet av en gemensam nordisk utbildning är inte lika stort i dag.