18 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:52

Orvar Eriksson blir utan ordförandepost

Det blir förmodligen ingen ny nämndordförandepost för en av Skövdes mest meriterade politiker, Orvar Eriksson (C), som blir av med ordförandeskapet i byggnadsnämnden efter tolv år.

Efter interna förhandlingar inom Alliansen i Skövde stod det klart att, som SLA tidigare berättat, Moderaterna lägger beslag på 13 av de 24 ordförandeposterna för den kommande mandatperioden.

En av de posterna är byggnadsnämnden som Centerpartiet och nuvarande ordföranden Orvar Eriksson där med släpper ifrån sig.

– Jag är 64 år nu, det kan vara tid att lugna ner sig. Man behöver inte vara i hetluften jämnt. Men hade vi haft ett mandat till så hade jag gärna kunnat sitta kvar, jag känner inget omedelbart behov att sluta. Men nu blir det Leif Walterum som får ta över mycket ansvar i ksau, och det ska han klara bra. Han har bra koll på frågorna, säger Orvar Eriksson.

Flyttat ansvar

Frågorna han pratar om är bland annat detaljplaner för Skövde, vilka från årsskiftet kommer att hamna hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Ordförandeposten för byggnadsnämnden innebär inte samma sak framöver. Vi har flyttat mycket av makten till ksau. Det är bestämt sedan länge så ordförandeposten har inte samma ansvar och innehåll längre. Den är inte lika spännande, säger Orvar Eriksson, som inte är besviken över situationen.

Vart tar du vägen nu?

– Det får vi se, jag vet inte riktigt. Eller, lite grann vet jag, men det är inte färdigförhandlat inom partiet än. Men det blir väl ingen ordförandepost i nämnder i alla fall.

Orvar Eriksson har varit aktiv inom Skövdepolitiken i snart 30 år. Efter några mandatperioder inom tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och dåvarande socialnämnden hamnade han i byggnadsnämnden där han har hållit i ordförandeklubban i tre mandatperioder. Men nu är det alltså slut där.

– Hade jag propsat på att få vara kvar så hade jag fått det. Men jag gjorde bedömningen att partiet kan släppa byggnadsnämnden. Jag anser inte att den posten är viktig längre när vi ställde oss frågan vart vi i partiet ska stå någonstans. Då är de mjukare frågorna svaret.

Efter interna förhandlingar inom Alliansen i Skövde stod det klart att, som SLA tidigare berättat, Moderaterna lägger beslag på 13 av de 24 ordförandeposterna för den kommande mandatperioden.

En av de posterna är byggnadsnämnden som Centerpartiet och nuvarande ordföranden Orvar Eriksson där med släpper ifrån sig.

– Jag är 64 år nu, det kan vara tid att lugna ner sig. Man behöver inte vara i hetluften jämnt. Men hade vi haft ett mandat till så hade jag gärna kunnat sitta kvar, jag känner inget omedelbart behov att sluta. Men nu blir det Leif Walterum som får ta över mycket ansvar i ksau, och det ska han klara bra. Han har bra koll på frågorna, säger Orvar Eriksson.

Flyttat ansvar

Frågorna han pratar om är bland annat detaljplaner för Skövde, vilka från årsskiftet kommer att hamna hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Ordförandeposten för byggnadsnämnden innebär inte samma sak framöver. Vi har flyttat mycket av makten till ksau. Det är bestämt sedan länge så ordförandeposten har inte samma ansvar och innehåll längre. Den är inte lika spännande, säger Orvar Eriksson, som inte är besviken över situationen.

Vart tar du vägen nu?

– Det får vi se, jag vet inte riktigt. Eller, lite grann vet jag, men det är inte färdigförhandlat inom partiet än. Men det blir väl ingen ordförandepost i nämnder i alla fall.

Orvar Eriksson har varit aktiv inom Skövdepolitiken i snart 30 år. Efter några mandatperioder inom tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och dåvarande socialnämnden hamnade han i byggnadsnämnden där han har hållit i ordförandeklubban i tre mandatperioder. Men nu är det alltså slut där.

– Hade jag propsat på att få vara kvar så hade jag fått det. Men jag gjorde bedömningen att partiet kan släppa byggnadsnämnden. Jag anser inte att den posten är viktig längre när vi ställde oss frågan vart vi i partiet ska stå någonstans. Då är de mjukare frågorna svaret.

  • Carl Johan Hjerpe