20 okt 2014 16:16

23 jan 2015 15:52

Arbetsstress kan ge vite

MYNDIGHETSBESLUT: Situationen på Arbetsförmedlingen inte hållbar

Ångest och gråtattacker är inte ovanligt bland personalen på Arbetsförmedlingen och nu kräver Arbetsmiljöverket att situationen förbättras, annars kan ett vite på 300 000 kronor dömas ut.

Huvudskyddsombudet vid Arbetsförmedlingen i Skövde slog larm om den ohållbara arbetssituationen i december förra året men upplevde inte att ledningen tog till sig kritiken. I stället vände sig facket till Arbetsmiljöverket som nu har beslutat om ett föreläggande kopplat till ett vite om 300 000 kronor.

Sover dåligt

Myndigheten kräver bland annat att Arbetsförmedlingen undersöker arbetssituationen för var och en av de 27 handläggarna inom Etableringsuppdraget i Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara samt Skövde.

Vid en inspektion på kontoret, som genomfördes i maj, uppgav många anställda att de sover dåligt, har svårt att varva ner, drabbas av ångest, blandar ihop saker och även gråter på jobbet. Arbetsmiljöverket konstaterar att läget är allvarligt och att arbetsmiljön kan innebära risk för ohälsa bland personalen.

Nu kräver verket att flera åtgärder genomförs. Bland annat vill de veta hur handläggarnas arbetsrutiner ser ut, antal pågående ärenden per månad, dess svårighetsgrad, hur mycket tid som krävs för administration och möjligheter till återhämtning i det dagliga arbetet.

Har påbörjat arbetet

Myndigheten vill också att det utreds vilka risker i arbetet som kan medföra stressrelaterad ohälsa för de enskilda handläggarna, och dessa risker ska dokumenteras och beskrivas skriftligt.

Därutöver ska också åtgärder vidtas för att förebygga just ohälsa bland medarbetarna.

– Arbetet ska göras tillsammans med en utomstående och opartiskt resurs och där har vi upphandlad tjänst med företagshälsovården. Vi väntar nu på förslag till upplägg därifrån, säger Magnus Oskarsson, som sedan augusti är chef på Arbetsförmedlingen i Skövde.

Skövdekontoret ansvarar för Etableringsuppdraget (som riktar sig till nyanlända invandrare) och tillsammans med övriga berörda kontor, samt myndigheten centralt, har en plan arbetats fram för hur den ohållbara arbetssituationen ska lösas. Grundproblemet har enligt Magnus Oskarsson varit att de ekonomiska resurserna varit för begränsade. Men nu har staten skjutit till mer pengar.

– Från 1 november kommer vi att rekrytera ytterligare medarbetare. Det handlar om 12-13 tjänster plus att vi har tydligaregjort organisationen samt har två ansvariga chefer i stället för en.

Samtliga punkter ska vara genomförda senast 15 februari 2015, om så inte sker kommer Arbetsmiljöverket att vända sig till förvaltningsrätten för att få ett vite utdömt.

Magnus Oskarsson är övertygad om att de kommer att lösa situationen.

Huvudskyddsombudet vid Arbetsförmedlingen i Skövde slog larm om den ohållbara arbetssituationen i december förra året men upplevde inte att ledningen tog till sig kritiken. I stället vände sig facket till Arbetsmiljöverket som nu har beslutat om ett föreläggande kopplat till ett vite om 300 000 kronor.

Sover dåligt

Myndigheten kräver bland annat att Arbetsförmedlingen undersöker arbetssituationen för var och en av de 27 handläggarna inom Etableringsuppdraget i Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara samt Skövde.

Vid en inspektion på kontoret, som genomfördes i maj, uppgav många anställda att de sover dåligt, har svårt att varva ner, drabbas av ångest, blandar ihop saker och även gråter på jobbet. Arbetsmiljöverket konstaterar att läget är allvarligt och att arbetsmiljön kan innebära risk för ohälsa bland personalen.

Nu kräver verket att flera åtgärder genomförs. Bland annat vill de veta hur handläggarnas arbetsrutiner ser ut, antal pågående ärenden per månad, dess svårighetsgrad, hur mycket tid som krävs för administration och möjligheter till återhämtning i det dagliga arbetet.

Har påbörjat arbetet

Myndigheten vill också att det utreds vilka risker i arbetet som kan medföra stressrelaterad ohälsa för de enskilda handläggarna, och dessa risker ska dokumenteras och beskrivas skriftligt.

Därutöver ska också åtgärder vidtas för att förebygga just ohälsa bland medarbetarna.

– Arbetet ska göras tillsammans med en utomstående och opartiskt resurs och där har vi upphandlad tjänst med företagshälsovården. Vi väntar nu på förslag till upplägg därifrån, säger Magnus Oskarsson, som sedan augusti är chef på Arbetsförmedlingen i Skövde.

Skövdekontoret ansvarar för Etableringsuppdraget (som riktar sig till nyanlända invandrare) och tillsammans med övriga berörda kontor, samt myndigheten centralt, har en plan arbetats fram för hur den ohållbara arbetssituationen ska lösas. Grundproblemet har enligt Magnus Oskarsson varit att de ekonomiska resurserna varit för begränsade. Men nu har staten skjutit till mer pengar.

– Från 1 november kommer vi att rekrytera ytterligare medarbetare. Det handlar om 12-13 tjänster plus att vi har tydligaregjort organisationen samt har två ansvariga chefer i stället för en.

Samtliga punkter ska vara genomförda senast 15 februari 2015, om så inte sker kommer Arbetsmiljöverket att vända sig till förvaltningsrätten för att få ett vite utdömt.

Magnus Oskarsson är övertygad om att de kommer att lösa situationen.

  • Carl Johan Hjerpe