20 okt 2014 09:00

23 jan 2015 15:52

Locus erbjuder stöd och hjälp

På öppenvården Locus erbjuds stöd och rådgivning till ungdomar, och deras anhöriga, som har riskfyllt beteende när det gäller droger.

Locus erbjuder rådgivning och stöd till ungdomar och deras familjer, och ambitionen är att komma i kontakt med unga innan de har blivit beroende av alkohol eller droger.

Det är dock bara en liten del av drogmissbrukande ungdomar som söker sig till dit. Lena Mauritsson arbetar på öppenvården och hon säger att den genomgående vanligaste drogen bland ungdomar är hasch.

– Men spice har på senare tid ersatt hasch och blivit vanligast, berättar hon.

En person som Uppslaget har pratat med anser dock att marijuana är vanligast bland ungdomar, även om spice har blivit vanligare.

– Om man vet vem som säljer så är det lätt att få tag på marijuana, säger personen, som är i 20-årsåldern.

Både hasch och marijuana är en form av cannabis, hasch är kådformen medan marijuana är växtformen. Liksom hasch och marijuana så rökes också spice, som ofta säljs i portionspåsar.

– I dag är spice den klart största drogen bland Skövdeungdomar – och det är inte bara ”problembarn” som använder den, sade Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, till SLA för ett par veckor sedan.

Locus erbjuder rådgivning och stöd till ungdomar och deras familjer, och ambitionen är att komma i kontakt med unga innan de har blivit beroende av alkohol eller droger.

Det är dock bara en liten del av drogmissbrukande ungdomar som söker sig till dit. Lena Mauritsson arbetar på öppenvården och hon säger att den genomgående vanligaste drogen bland ungdomar är hasch.

– Men spice har på senare tid ersatt hasch och blivit vanligast, berättar hon.

En person som Uppslaget har pratat med anser dock att marijuana är vanligast bland ungdomar, även om spice har blivit vanligare.

– Om man vet vem som säljer så är det lätt att få tag på marijuana, säger personen, som är i 20-årsåldern.

Både hasch och marijuana är en form av cannabis, hasch är kådformen medan marijuana är växtformen. Liksom hasch och marijuana så rökes också spice, som ofta säljs i portionspåsar.

– I dag är spice den klart största drogen bland Skövdeungdomar – och det är inte bara ”problembarn” som använder den, sade Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, till SLA för ett par veckor sedan.

  • Stina Kinnerbäck