21 okt 2014 10:54

07 jan 2015 10:21

Polismyndighet anmäler sig själv

Internutredningen, IU, ska nu granska om Polismyndigheten i Västra Götaland har gjort fel i samband med lagring av en fil med personuppgifter. Myndigheten har anmält sig själv.

Filen som ärendet handlar om upptäcktes i samband med att Sin (Säkerhets- och integritetskyddsnämnden) ställde en fråga till Polismyndigheten i Västra Götaland om innehållet.

Polismyndigheten upprättade under måndagen en anmälan till internutredningsenheten där man anmäler sig själv. Utredningen leds av en åklagare. Länspolismästare Klas Friberg säger i ett pressmeddelande att han ser allvarligt på ärendet och därför vill att en granskning görs.

Det ska ha varit i samband med att en riskanalys inför en avvisning skulle göras av kriminalunderrättelsetjänsten i Västra Götaland som den rutinmässiga frågan ställdes till andra polismyndigheter om de hade uppgifter som kunde vara av intresse. Myndigheten fick då bland annat en fil från en annan polismyndighet med cirka 180 namn. Medarbetaren som tog emot filen trodde att den hade raderats, men det står nu klart att den inte blev raderad utan finns kvar på en av polismyndighetens servrar.

Eftersom filen är upprättad av annan myndighet kan polisen inte säga av vilka skäl den skapades, så som det ser ut verkar personer ha namngivits för att de har varit aktiva i samband med polisens verkställigheter av avvisade.

– Uppgifterna i filen är vaga. Det förefaller inte finnas uppgifter om någon brottslig handling eller förberedelse till något brottsligt. Det kan givetvis finnas lagliga skäl för att upprätta den, men jag kan i dag inte se vilka det skulle vara, säger Klas Friberg i pressmeddelandet.

Filen som ärendet handlar om upptäcktes i samband med att Sin (Säkerhets- och integritetskyddsnämnden) ställde en fråga till Polismyndigheten i Västra Götaland om innehållet.

Polismyndigheten upprättade under måndagen en anmälan till internutredningsenheten där man anmäler sig själv. Utredningen leds av en åklagare. Länspolismästare Klas Friberg säger i ett pressmeddelande att han ser allvarligt på ärendet och därför vill att en granskning görs.

Det ska ha varit i samband med att en riskanalys inför en avvisning skulle göras av kriminalunderrättelsetjänsten i Västra Götaland som den rutinmässiga frågan ställdes till andra polismyndigheter om de hade uppgifter som kunde vara av intresse. Myndigheten fick då bland annat en fil från en annan polismyndighet med cirka 180 namn. Medarbetaren som tog emot filen trodde att den hade raderats, men det står nu klart att den inte blev raderad utan finns kvar på en av polismyndighetens servrar.

Eftersom filen är upprättad av annan myndighet kan polisen inte säga av vilka skäl den skapades, så som det ser ut verkar personer ha namngivits för att de har varit aktiva i samband med polisens verkställigheter av avvisade.

– Uppgifterna i filen är vaga. Det förefaller inte finnas uppgifter om någon brottslig handling eller förberedelse till något brottsligt. Det kan givetvis finnas lagliga skäl för att upprätta den, men jag kan i dag inte se vilka det skulle vara, säger Klas Friberg i pressmeddelandet.