22 okt 2014 09:35

07 jan 2015 10:21

Högskolan får högsta betyg

21 utbildningar till distriktssköterska har granskats av Universitetskanslersämbetet. Av dem är det bara högskolorna i Skövde och Borås som får högsta betyg.

Totalt har 134 utbildningar till specialistsjuksköterska granskats och av de 21 som gör studenterna till distriktssköterskor fick alltså Högskolan i Skövde betyget ”mycket hög kvalitet”.

– Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att få det allra högsta betyget på vår specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att våra vårdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder våra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Det finns 89 studenter vid distriktssköterskeprogrammet och skolsköterskeprogrammet i Skövde och av dem ska 33 examineras om några dagar. Utbildningarna leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eftersom den senare är inbakad i samtliga magisterprogram.

Studenterna får alltså både en yrkesexamen och en generell examen. Universitetskanslersämbetet utvärderar varje examina för sig och när det gäller magisterutbildningen i omvårdnad fick högskolan betyget ”hög kvalitet”.

Andra utbildningar som har utvärderats under året är yrkes- och magisterexamen till barnmorska samt omvårdnad på kandidatnivå. Samtliga fick betyget ”hög kvalitet”.

Söktrycket är stort till samtliga vårdutbildningar i Skövde.

– Vi är starka på vårdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led, såväl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.

På Högskolan i Skövde finns följande program: sjuksköterska (kandidat), specialistsjuksköterska/distriktssköterska (magister), specialistsjuksköterska/skolsköterska (magister) och barnmorska (magister).

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna i landet visar att 79 får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Totalt har 134 utbildningar till specialistsjuksköterska granskats och av de 21 som gör studenterna till distriktssköterskor fick alltså Högskolan i Skövde betyget ”mycket hög kvalitet”.

– Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att få det allra högsta betyget på vår specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att våra vårdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder våra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Det finns 89 studenter vid distriktssköterskeprogrammet och skolsköterskeprogrammet i Skövde och av dem ska 33 examineras om några dagar. Utbildningarna leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eftersom den senare är inbakad i samtliga magisterprogram.

Studenterna får alltså både en yrkesexamen och en generell examen. Universitetskanslersämbetet utvärderar varje examina för sig och när det gäller magisterutbildningen i omvårdnad fick högskolan betyget ”hög kvalitet”.

Andra utbildningar som har utvärderats under året är yrkes- och magisterexamen till barnmorska samt omvårdnad på kandidatnivå. Samtliga fick betyget ”hög kvalitet”.

Söktrycket är stort till samtliga vårdutbildningar i Skövde.

– Vi är starka på vårdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led, såväl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.

På Högskolan i Skövde finns följande program: sjuksköterska (kandidat), specialistsjuksköterska/distriktssköterska (magister), specialistsjuksköterska/skolsköterska (magister) och barnmorska (magister).

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna i landet visar att 79 får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.