22 okt 2014 16:24

23 jan 2015 15:30

Facket hoppas att fler avlastas

Den höga arbetsbelastningen på Arbetsförmedlingen har lett till en hög omsättning på personal, menar facket. Förhoppningen är nu att Arbetsmiljöverkets krav spiller över på hela verksamheten.

Arbetsmiljöverket kräver, som SLA berättade tidigare i veckan, att Arbetsförmedlingen förbättrar situationen för 30-talet handläggare inom Etableringsuppdraget. Enligt Arbetsmiljöverket riskerar den höga arbetsbelastningen att leda till ohälsa bland personalen.

Henric Nilsson är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingens Skövdekontor och han är glad att arbetsgivaren nu, om än tvingade, tar tag i situationen. Bland annat ska arbetsrutiner redas ut och nya handläggare ska anställas.

– Det är viktigt att komma igång snabbt. De handläggare som arbetar inom Etableringsuppdraget just nu kommer säkert inte att känna någon avlastning på ett halvår, gissar jag. Egentligen brukar man säga att det tar ett år för en handläggare att bli effektiv, säger han.

– Men många andra arbetsgrupper på Arbetsförmedlingen i Skövde har det också tufft, och förhoppningsvis påverkar det här så att fler grupper avlastas, säger Henric Nilsson.

Ett hundratal medarbetare arbetar på Skövdekontoret, där också Hjo, Tibro och Karlsborg ingår, och de senaste åren har det varit en onormalt hög omsättning på personal, enligt Henric Nilsson som tror att det till stor del grundar sig i en för hög arbetsbelastning.

– Anställda har mått dåligt och då har arbetsgivaren underlättat genom att flytta uppgifter till någon annan, men då flyttar man bara runt problemen. Och när luckor har uppstått flyttas personal mellan olika kontor och till slut trivs man inte. Det blir en negativ spiral som tar fart och det var därför jag valde att gå vidare med ärendet om Etableringsuppdraget.

En handläggare som SLA har talat med säger att resursfrågan är central och att jobbet i sig, oavsett vad man har för uppgifter, ofta är väldigt tufft.

– Man får ofta arga mejl och självmordsbrev, och det mår man inte bra av. Så fort man tar ett obekvämt beslut så kan man nästan ställa klockan – sen ringer det och man blir utskälld.

Arbetsmiljöverket kräver, som SLA berättade tidigare i veckan, att Arbetsförmedlingen förbättrar situationen för 30-talet handläggare inom Etableringsuppdraget. Enligt Arbetsmiljöverket riskerar den höga arbetsbelastningen att leda till ohälsa bland personalen.

Henric Nilsson är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingens Skövdekontor och han är glad att arbetsgivaren nu, om än tvingade, tar tag i situationen. Bland annat ska arbetsrutiner redas ut och nya handläggare ska anställas.

– Det är viktigt att komma igång snabbt. De handläggare som arbetar inom Etableringsuppdraget just nu kommer säkert inte att känna någon avlastning på ett halvår, gissar jag. Egentligen brukar man säga att det tar ett år för en handläggare att bli effektiv, säger han.

– Men många andra arbetsgrupper på Arbetsförmedlingen i Skövde har det också tufft, och förhoppningsvis påverkar det här så att fler grupper avlastas, säger Henric Nilsson.

Ett hundratal medarbetare arbetar på Skövdekontoret, där också Hjo, Tibro och Karlsborg ingår, och de senaste åren har det varit en onormalt hög omsättning på personal, enligt Henric Nilsson som tror att det till stor del grundar sig i en för hög arbetsbelastning.

– Anställda har mått dåligt och då har arbetsgivaren underlättat genom att flytta uppgifter till någon annan, men då flyttar man bara runt problemen. Och när luckor har uppstått flyttas personal mellan olika kontor och till slut trivs man inte. Det blir en negativ spiral som tar fart och det var därför jag valde att gå vidare med ärendet om Etableringsuppdraget.

En handläggare som SLA har talat med säger att resursfrågan är central och att jobbet i sig, oavsett vad man har för uppgifter, ofta är väldigt tufft.

– Man får ofta arga mejl och självmordsbrev, och det mår man inte bra av. Så fort man tar ett obekvämt beslut så kan man nästan ställa klockan – sen ringer det och man blir utskälld.

  • Carl Johan Hjerpe