23 okt 2014 11:10

07 jan 2015 10:21

Högdräktig ko på slakteriet

Ny upptäckt av fullgånget kalvfoster

Återigen har en högdräktig ko med fullgånget kalvfoster upptäckts vid slakt på Skövde slakteri.

Händelsen ägde rum vid en köttbesiktning den 7 oktober i år, tre dagar innan den stora branden drabbade företaget. Vid upptäckten konstaterade Livsmedelsverkets veterinär att en ko var högdräktig med fullgånget kalvfoster som var 90 centimeter långt från skallens bakkant till svansfästet, och med full behåring och samtliga framtänder framsprungna, framgår det av handlingarna i ärendet.

Livsmedelsverkets veterinär har anmält upptäckten till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Den högdräktiga kon kommer från en djurägare på en ort i Småland.

Detta är det sjätte fallet på två år med högdräktiga kor som transporteras till Skövde slakteri. Under 2013 upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar. Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad förlossning. Ansvaret för att detta inte sker ligger på djurägaren.

Samtliga djurägare i de aktuella fallen har anmälts till länsstyrelsen för misstänkt brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Hanna Persson, djurskydds- och primärproduktionshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, säger till SLA att den här sortens ärenden har blivit allt vanligare, men att det är svårt att säga vad det beror på.

– I det senaste fallet på Skövde slakteri har vi tagit emot veterinärens rapport men inte tagit något beslut hur vi ska vidare i ärendet, säger hon.

Händelsen ägde rum vid en köttbesiktning den 7 oktober i år, tre dagar innan den stora branden drabbade företaget. Vid upptäckten konstaterade Livsmedelsverkets veterinär att en ko var högdräktig med fullgånget kalvfoster som var 90 centimeter långt från skallens bakkant till svansfästet, och med full behåring och samtliga framtänder framsprungna, framgår det av handlingarna i ärendet.

Livsmedelsverkets veterinär har anmält upptäckten till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Den högdräktiga kon kommer från en djurägare på en ort i Småland.

Detta är det sjätte fallet på två år med högdräktiga kor som transporteras till Skövde slakteri. Under 2013 upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar. Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad förlossning. Ansvaret för att detta inte sker ligger på djurägaren.

Samtliga djurägare i de aktuella fallen har anmälts till länsstyrelsen för misstänkt brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Hanna Persson, djurskydds- och primärproduktionshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, säger till SLA att den här sortens ärenden har blivit allt vanligare, men att det är svårt att säga vad det beror på.

– I det senaste fallet på Skövde slakteri har vi tagit emot veterinärens rapport men inte tagit något beslut hur vi ska vidare i ärendet, säger hon.