23 okt 2014 13:27

07 jan 2015 10:01

Vårdnadshavare riskerar vite

Elev hålls hemma och kommer inte till skolan

En vårdnadshavare till en elev på en skola i Skövde kommun riskerar vite.
Detta eftersom vårdnadshavaren håller eleven hemma vilket resulterar i omfattande frånvaro från skolan.

Bakgrunden till situationen är en pågående tvist mellan elevens båda vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad, kring boendet och umgänget.

Sedan början av 2014 har eleven i olika omgångar haft omfattande frånvaro från sin skola. I utredningen som skolan gjorde visade sig att detta berodde på att den ena vårdnadshavaren höll eleven hemma hos sig i en annan kommun. Något som denne menade berodde på att eleven blev mobbad – något som också utreddes av skolan och det visade sig att det rörde sig om en enstaka kränkning. Eleven har i samtal med rektorn och vårdnadshavaren uttryckt att denne trivs med såväl skolan, kompisarna som lärarna.

Frånvaron har fortsatt under höstterminen 2014. Skolan har haft kontakt med vårdnadshavaren så gott som varje vecka men inte lyckats nå en lösning.

Ärendet togs därför upp av skolnämnden på onsdagen och då beslutade man om ett vitesföreläggande för vårdnadshavaren som håller eleven hemma. Den andra vårdnadshavaren innefattas inte av föreläggandet.

Villkoret är nu att vårdnadshavaren inom sju dagar från delgivning av beslutet måste se till att eleven fullgör sin skolplikt enligt schemat – annars utgår ett löpande vite om 100 kronor per skoldag.

”Syftet med ett vitesföreläggande om fullgörande av skolplikt enligt skollagen är att säkerställa barns rätt till utbildning, när ansträngningar att på frivillig väg åstadkomma en lösning inte lyckats” skriver nämnden i sitt beslut.

Bakgrunden till situationen är en pågående tvist mellan elevens båda vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad, kring boendet och umgänget.

Sedan början av 2014 har eleven i olika omgångar haft omfattande frånvaro från sin skola. I utredningen som skolan gjorde visade sig att detta berodde på att den ena vårdnadshavaren höll eleven hemma hos sig i en annan kommun. Något som denne menade berodde på att eleven blev mobbad – något som också utreddes av skolan och det visade sig att det rörde sig om en enstaka kränkning. Eleven har i samtal med rektorn och vårdnadshavaren uttryckt att denne trivs med såväl skolan, kompisarna som lärarna.

Frånvaron har fortsatt under höstterminen 2014. Skolan har haft kontakt med vårdnadshavaren så gott som varje vecka men inte lyckats nå en lösning.

Ärendet togs därför upp av skolnämnden på onsdagen och då beslutade man om ett vitesföreläggande för vårdnadshavaren som håller eleven hemma. Den andra vårdnadshavaren innefattas inte av föreläggandet.

Villkoret är nu att vårdnadshavaren inom sju dagar från delgivning av beslutet måste se till att eleven fullgör sin skolplikt enligt schemat – annars utgår ett löpande vite om 100 kronor per skoldag.

”Syftet med ett vitesföreläggande om fullgörande av skolplikt enligt skollagen är att säkerställa barns rätt till utbildning, när ansträngningar att på frivillig väg åstadkomma en lösning inte lyckats” skriver nämnden i sitt beslut.