23 okt 2014 21:22

07 jan 2015 10:01

Vill bygga ny förskola tidigare

I januari 2017 planeras en ny förskola vara i bruk i Tidan.

Men nu har skolnämnden beslutat sig för att man vill snabba på projektet så att förskolan kan stå klar till höstterminen 2016. Därför ska man nu ansöka om kommunstyrelsen om att tidigarelägga det ekonomiska anslaget.

Dock har facket krävt en mbl-förhandling kring det nya upplägget så ansökan skjuts på framtiden tills förhandlingarna är klara.

Men nu har skolnämnden beslutat sig för att man vill snabba på projektet så att förskolan kan stå klar till höstterminen 2016. Därför ska man nu ansöka om kommunstyrelsen om att tidigarelägga det ekonomiska anslaget.

Dock har facket krävt en mbl-förhandling kring det nya upplägget så ansökan skjuts på framtiden tills förhandlingarna är klara.