23 okt 2014 21:18

07 jan 2015 10:21

Så många elever anmälde kränkningar

I april infördes ett nytt system i kommunen där skolorna ska anmäla kränkande behandling, diskriminering och trakasserier till skolförvaltningen.

Rapporten som sammanställts kring det första halvåret visar att det totalt inkommit 221 anmälningar, 207 om kränkning, 6 om trakasserier och 8 om sexuella trakasserier. Två av anmälningarna om kränkning har skett på förskolor och resten i grundskolan.

Eftersom systemet är nytt finns inte möjlighet att jämföra siffrorna med föregående år.

Rapporten som sammanställts kring det första halvåret visar att det totalt inkommit 221 anmälningar, 207 om kränkning, 6 om trakasserier och 8 om sexuella trakasserier. Två av anmälningarna om kränkning har skett på förskolor och resten i grundskolan.

Eftersom systemet är nytt finns inte möjlighet att jämföra siffrorna med föregående år.