23 okt 2014 22:00

23 jan 2015 15:52

Diskmedlet är nu inlåst

Personen på ett äldreboende som av misstag fick i sig en diskmedelstablett, som SLA skrev om, klarade den tursamt nog undan skador.
– Men det här får inte hända igen, säger omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson, KD.

Diskmedelstabletten misstogs troligtvis för godis och förvarades i ett olåst skåp med andra rengöringsmedel.

– Mänskliga faktorn ligger bakom att det blev så här. Vi har gått igenom rutinerna med personalen så att det inte upprepar sig.

Varken hon eller omvårdnadschef Per Granath har varit med om något liknande. Inte heller Katarina Schuurman, socialt ansvarig samordnare som utreder Lex Sarahanmälan.

Hon ska rapportera vidare till enhetschefen och politikerna får kännedom fullt ut om anmälningar en gång i kvartalet.

– Vi har redan vidtagit åtgärder.

Genomgång av rutiner

I fortsättningen ska alla rengöringsprodukter vara inlåsta. Men faktum var att ytterligare ett misstag begicks vid samma tillfälle. Den person som fick i sig diskmedelstabletten lyckades ta sig ur sitt rum utan att larmet till personalen gick.

– Det aktiveras inför natten av personal om man har mycket att göra för att hålla koll. Men uppenbarligen var det inte aktiverat.

– Nu har man gjort en genomgång av även dessa rutiner.

Diskmedelstabletten misstogs troligtvis för godis och förvarades i ett olåst skåp med andra rengöringsmedel.

– Mänskliga faktorn ligger bakom att det blev så här. Vi har gått igenom rutinerna med personalen så att det inte upprepar sig.

Varken hon eller omvårdnadschef Per Granath har varit med om något liknande. Inte heller Katarina Schuurman, socialt ansvarig samordnare som utreder Lex Sarahanmälan.

Hon ska rapportera vidare till enhetschefen och politikerna får kännedom fullt ut om anmälningar en gång i kvartalet.

– Vi har redan vidtagit åtgärder.

Genomgång av rutiner

I fortsättningen ska alla rengöringsprodukter vara inlåsta. Men faktum var att ytterligare ett misstag begicks vid samma tillfälle. Den person som fick i sig diskmedelstabletten lyckades ta sig ur sitt rum utan att larmet till personalen gick.

– Det aktiveras inför natten av personal om man har mycket att göra för att hålla koll. Men uppenbarligen var det inte aktiverat.

– Nu har man gjort en genomgång av även dessa rutiner.

  • Rikard Jansson