23 okt 2014 21:24

23 jan 2015 15:52

Oklart kring idrottshall för ny friskola

Hösten 2015 ska Raoul Wallenbergsskolan starta på Norrmalm i Skövde.
Men var eleverna på skolan ska ha idrott har man inte redovisat.
– Om jag varit rektor där hade jag varit väldigt bekymrad, säger Johan Ask (S).

I skolans ansökan som godkänts av Skolinspektionen är det fastlagt att man inte ska inrymma några idrottslokaler. I stället planerar skolan att hyra externa lokaler.

I onsdags beslutade skolnämnden att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens detaljplan för kvarteret Hammaren där Raoul Wallenbergsskolan. Men i samband med detta lyfte skolnämndens vice ordförande Johan Ask (S) upp just situationen kring idrotten. ”Då det inte framgår av förslaget är det anmärkningsvärt att det inte finns redovisat var Raoul Wallenbergsskolan ska ha idrott” formulerade han det i en protokollsanteckning.

– Om jag varit rektor där hade jag varit väldigt bekymrad, säger Ask.

Vad finns det för möjlighet att hyra en lokal på en annan skola?

– Min bedömning är att det blir väldigt svårt, det finns inte mycket luft i schemat.

Raoul Wallenbergsskolan är planerad att starta sin verksamhet till höstterminen 2015 med när allt är färdigt 350 elever.

I skolans ansökan som godkänts av Skolinspektionen är det fastlagt att man inte ska inrymma några idrottslokaler. I stället planerar skolan att hyra externa lokaler.

I onsdags beslutade skolnämnden att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens detaljplan för kvarteret Hammaren där Raoul Wallenbergsskolan. Men i samband med detta lyfte skolnämndens vice ordförande Johan Ask (S) upp just situationen kring idrotten. ”Då det inte framgår av förslaget är det anmärkningsvärt att det inte finns redovisat var Raoul Wallenbergsskolan ska ha idrott” formulerade han det i en protokollsanteckning.

– Om jag varit rektor där hade jag varit väldigt bekymrad, säger Ask.

Vad finns det för möjlighet att hyra en lokal på en annan skola?

– Min bedömning är att det blir väldigt svårt, det finns inte mycket luft i schemat.

Raoul Wallenbergsskolan är planerad att starta sin verksamhet till höstterminen 2015 med när allt är färdigt 350 elever.