24 okt 2014 11:33

07 jan 2015 10:21

Tappar ledande post – kan bli ledamot

Orvar Eriksson (C), avgående ordförande i byggnadsnämnden, kan bli ledamot i barn- och utbildningsnämnden där Paula Bäckman, också C, blir ordförande. Det står klart när Centerpartiet i Skövde fastställt sina nomineringar.

Orvar Eriksson är en av Skövdes mest meriterade politiker – de senaste tolv åren har han varit ordförande i byggnadsnämnden. Efter interna förhandlingar inom Alliansen i Skövde är det klart att Moderaterna lägger beslag på 13 av de 24 ordförandeposterna för den kommande mandatperioden.

Just ordförandeposten i byggnadsnämnden måste Centern släppa ifrån sig. Men Orvar Eriksson var inte så besviken, sade han tidigare i veckan till SLA. ”Jag är 64 år nu, det kan vara tid att lugna ner sig. Man behöver inte vara i hetluften jämt”.

Vid ett Center-möte i torsdagskväll fastställde partiet nomineringarna för uppdrag i nämnden och styrelser för den kommande mandatperioden 205 till 2018. Orvar Eriksson föreslås bli ledamot i barn- och utbildningsnämnden där partikollegan och gruppledaren Paula Bäckman får ordförandeklubban. Eriksson föreslås också att fortsatt vara ledamot i AB Skövdebostäder.

I övrigt står det klart enligt nomineringslistan att kommunalrådet Leif Walterum blir 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Paula Bäckman blir ledamot och Gunvor Kvick ersättare. Kvick är också ledamot i byggnadsnämnden.

– Utfallet av poster är ett resultat av de förhandlingar som förts i positiv anda mellan Allianspartierna, säger kommunalrådet Leif Walterum i ett pressmeddelande.

Kommunfullmäktige väljer slutgiltigt dessa poster vid oktober- och november-sammanträdena.

Orvar Eriksson är en av Skövdes mest meriterade politiker – de senaste tolv åren har han varit ordförande i byggnadsnämnden. Efter interna förhandlingar inom Alliansen i Skövde är det klart att Moderaterna lägger beslag på 13 av de 24 ordförandeposterna för den kommande mandatperioden.

Just ordförandeposten i byggnadsnämnden måste Centern släppa ifrån sig. Men Orvar Eriksson var inte så besviken, sade han tidigare i veckan till SLA. ”Jag är 64 år nu, det kan vara tid att lugna ner sig. Man behöver inte vara i hetluften jämt”.

Vid ett Center-möte i torsdagskväll fastställde partiet nomineringarna för uppdrag i nämnden och styrelser för den kommande mandatperioden 205 till 2018. Orvar Eriksson föreslås bli ledamot i barn- och utbildningsnämnden där partikollegan och gruppledaren Paula Bäckman får ordförandeklubban. Eriksson föreslås också att fortsatt vara ledamot i AB Skövdebostäder.

I övrigt står det klart enligt nomineringslistan att kommunalrådet Leif Walterum blir 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Paula Bäckman blir ledamot och Gunvor Kvick ersättare. Kvick är också ledamot i byggnadsnämnden.

– Utfallet av poster är ett resultat av de förhandlingar som förts i positiv anda mellan Allianspartierna, säger kommunalrådet Leif Walterum i ett pressmeddelande.

Kommunfullmäktige väljer slutgiltigt dessa poster vid oktober- och november-sammanträdena.