24 okt 2014 05:00

07 jan 2015 10:21

Ny upptäckt av fullgånget kalvfoster

Återigen har en högdräktig ko med fullgånget kalvfoster transporterats till Skövde slakteri. Nu riskerar djurägaren åtal för brott mot djurskyddslagen.

Upptäckten av den högdräktiga kon gjordes vid en besiktning den 7 oktober i år. Livsmedelsverkets veterinär på plats konstaterade då att en ko som transporterats till Skövde slakteri för slakt, var högdräktig med fullgånget kalvfoster. Enligt veterinären var fostret 90 centimeter långt från skallens bakkant till svansfästet, och med full behåring och samtliga framtänder framsprungna.

Livsmedelsverkets veterinär har anmält händelsen till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den högdräktiga kon kommer från en djurägare på en ort i Småland som nu riskerar att åtalas för brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Flera liknande fall

Detta är det sjätte fallet på två år med högdräktiga kor som transporterats till Skövde slakteri. Under 2013 upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar. Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad kalvning. Ansvaret för att detta inte sker ligger hos djurägaren.

Hanna Persson, djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, säger till SLA att den här sortens ärenden har blivit allt vanligare. Livsmedelsverket har också skärpt sina kontroller.

– I det här fallet har vi tagit emot veterinärens rapport men ännu inte tagit något beslut, säger hon.

Upptäckten av den högdräktiga kon gjordes vid en besiktning den 7 oktober i år. Livsmedelsverkets veterinär på plats konstaterade då att en ko som transporterats till Skövde slakteri för slakt, var högdräktig med fullgånget kalvfoster. Enligt veterinären var fostret 90 centimeter långt från skallens bakkant till svansfästet, och med full behåring och samtliga framtänder framsprungna.

Livsmedelsverkets veterinär har anmält händelsen till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den högdräktiga kon kommer från en djurägare på en ort i Småland som nu riskerar att åtalas för brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Flera liknande fall

Detta är det sjätte fallet på två år med högdräktiga kor som transporterats till Skövde slakteri. Under 2013 upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar. Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad kalvning. Ansvaret för att detta inte sker ligger hos djurägaren.

Hanna Persson, djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, säger till SLA att den här sortens ärenden har blivit allt vanligare. Livsmedelsverket har också skärpt sina kontroller.

– I det här fallet har vi tagit emot veterinärens rapport men ännu inte tagit något beslut, säger hon.