24 okt 2014 20:55

23 jan 2015 15:52

Hedrade veteraner på FN-dagen

SKÖVDE: För insatser som gjorts – och de som kommer

På Skövde garnison firades FN-dagen med att hedra veteraner som gjort utlandstjänst. Men regementschef Fredrik Ståhlberg uppmärksammade också de som just nu befinner sig, och de som snart åker, utomlands för att tjänstgöra.

När FN-dagen firades i Skövde var det veteranerna som stod i centrum. Vid en ceremoni vid minnesstenen på regementsområdet hedrade Skövde garnison, under regementschef Fredrik Ståhlbergs ledning, de som gjort utlandstjänst.

– Det betyder väldigt mycket. Bara att samlas, vi som varit ute... Det finns ett behov av det, säger Lennart Nilsson.

Han har två utlandstjänstgöringar bakom sig. Båda i Mellanöstern under 1970- och 1980-talet, som en del av observationsenheten UNTSO.

Följer upp

I dag finns det ett system som förbereder både soldater och deras anhöriga inför tjänstgöringen, och ett flerårigt uppföljningsprogram som ska se till att soldaten mår bra även efter att han eller hon kommit hem.

– Innan en insats anordnar vi bland annat informationsträffar både för de som ska utomlands och deras anhöriga. Där ger vi information om vad det innebär att vara ute. När de sedan kommer hem har vi ett hemkomstprogram med regelbundna uppföljningar under fem års tid, säger Lena Larsson, veteran- och anhörigsamordnare vid Skövde garnison.

Så har det inte alltid varit. När Lennart Nilsson återvände till Sverige var mottagandet svalt från Försvarsmakten.

– När jag kom hem fick man höra att ”ja, det var ju bra att du kom tillbaka”. Tack för kaffet, ungefär. Men det har blivit bättre, och det behövs. Folk kanske tror att det bara är amerikaner och engelsmän som råkar ut för händelser som gör att de behöver stöd och hjälp när de kommer hem, men det gäller alla, säger Lennart Nilsson.

När FN-dagen firades i Skövde var det veteranerna som stod i centrum. Vid en ceremoni vid minnesstenen på regementsområdet hedrade Skövde garnison, under regementschef Fredrik Ståhlbergs ledning, de som gjort utlandstjänst.

– Det betyder väldigt mycket. Bara att samlas, vi som varit ute... Det finns ett behov av det, säger Lennart Nilsson.

Han har två utlandstjänstgöringar bakom sig. Båda i Mellanöstern under 1970- och 1980-talet, som en del av observationsenheten UNTSO.

Följer upp

I dag finns det ett system som förbereder både soldater och deras anhöriga inför tjänstgöringen, och ett flerårigt uppföljningsprogram som ska se till att soldaten mår bra även efter att han eller hon kommit hem.

– Innan en insats anordnar vi bland annat informationsträffar både för de som ska utomlands och deras anhöriga. Där ger vi information om vad det innebär att vara ute. När de sedan kommer hem har vi ett hemkomstprogram med regelbundna uppföljningar under fem års tid, säger Lena Larsson, veteran- och anhörigsamordnare vid Skövde garnison.

Så har det inte alltid varit. När Lennart Nilsson återvände till Sverige var mottagandet svalt från Försvarsmakten.

– När jag kom hem fick man höra att ”ja, det var ju bra att du kom tillbaka”. Tack för kaffet, ungefär. Men det har blivit bättre, och det behövs. Folk kanske tror att det bara är amerikaner och engelsmän som råkar ut för händelser som gör att de behöver stöd och hjälp när de kommer hem, men det gäller alla, säger Lennart Nilsson.

  • Axel Norén