27 okt 2014 13:25

07 jan 2015 10:21

Svår infektion efter förlossningsmiss

Den mycket besvärliga förlossningen - där barnet fick förlösas med hjälp av en sugklocka - ledde till en svår bakterieinfektion hos den nyfödde som precis klarade livet.

Vårdpersonalen på Skaraborgs sjukhus i Skövde bäddade för infektionen genom flera misstag, hävdar föräldrarna som nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för granskning.

Föräldrarna riktar i sin anmälan även kritik mot det de beskriver som stora brister i bemötandet och kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor.

Den mycket besvärliga förlossningen - där barnet fick förlösas med hjälp av en sugklocka - ledde till en svår bakterieinfektion hos den nyfödde som precis klarade livet.

Vårdpersonalen på Skaraborgs sjukhus i Skövde bäddade för infektionen genom flera misstag, hävdar föräldrarna som nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för granskning.

Föräldrarna riktar i sin anmälan även kritik mot det de beskriver som stora brister i bemötandet och kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor.