27 okt 2014 12:16

23 jan 2015 15:53

Dahlström på tung post

Socialdemokraterna klara med fördelning

Socialdemokraterna i Skövde har utsett partiets förtroendevalda för kommande mandatperiod. Helena Dahlström blir andre vice ordförande i den nya ”supernämnden” för skolan.

Tidanprofilen Helena Dahlström behåller även sin post som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och fortsätter också som styrelseledamot i det kommunala bolaget Skövde Flygplats AB.

Tidigare vice ordföranden i skolnämnden, Johan Ask, som även har ett nytt tungt uppdrag i sjukvårdsnämnden på regional nivå, sitter kvar i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Övriga S-namn i kommunstyrelsen blir kommunalrådet Marie Ekman (gruppledare och andre vice ordförande), Maria Hjärtqvist och Robert Ciabatti.

Utöver sin nya roll som ledamot i kommunstyrelsen behåller Robert Ciabatti även posten som förste vice ordförande i byggnadsnämnden. Dessutom är han tillsammans med Hjärtqvist partiets två ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Till ersättare i kommunstyrelsen har Socialdemokraterna valt Bjarne Medin, Anita Löfgren, Anders Grönvall och Ann Lindgren.

Samtliga S-namn i kommunala nämnder (andre vice ordförande):

Barn och Utbildningsnämnden – Helena Dahlström

Omvårdnadsnämnden – Bjarne Medin.

Socialnämnden – Anita Löfgren.

Kultur och Fritid – Maria Hjärtqvist.

Servicenämnden – Ann Lindgren.

Revisionskollegiet – Lars Erik Lindh (ordförande).

Andre vice ordförande Kommunfullmäktige – Monica Green.

Ordinarie ledamoter i kommunala bolag:

AB Skövdebostäder – Elisabet Eriksson

Skövde Värmeverk AB – Per-Erik Gustafsson

Kreativa Hus AB – Alf Norberg

Next Skövde Destinationsutveckling AB – Jörgen Frödelius

Skövde Flygplats AB – Helena Dahlström

Tidanprofilen Helena Dahlström behåller även sin post som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och fortsätter också som styrelseledamot i det kommunala bolaget Skövde Flygplats AB.

Tidigare vice ordföranden i skolnämnden, Johan Ask, som även har ett nytt tungt uppdrag i sjukvårdsnämnden på regional nivå, sitter kvar i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Övriga S-namn i kommunstyrelsen blir kommunalrådet Marie Ekman (gruppledare och andre vice ordförande), Maria Hjärtqvist och Robert Ciabatti.

Utöver sin nya roll som ledamot i kommunstyrelsen behåller Robert Ciabatti även posten som förste vice ordförande i byggnadsnämnden. Dessutom är han tillsammans med Hjärtqvist partiets två ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Till ersättare i kommunstyrelsen har Socialdemokraterna valt Bjarne Medin, Anita Löfgren, Anders Grönvall och Ann Lindgren.

Samtliga S-namn i kommunala nämnder (andre vice ordförande):

Barn och Utbildningsnämnden – Helena Dahlström

Omvårdnadsnämnden – Bjarne Medin.

Socialnämnden – Anita Löfgren.

Kultur och Fritid – Maria Hjärtqvist.

Servicenämnden – Ann Lindgren.

Revisionskollegiet – Lars Erik Lindh (ordförande).

Andre vice ordförande Kommunfullmäktige – Monica Green.

Ordinarie ledamoter i kommunala bolag:

AB Skövdebostäder – Elisabet Eriksson

Skövde Värmeverk AB – Per-Erik Gustafsson

Kreativa Hus AB – Alf Norberg

Next Skövde Destinationsutveckling AB – Jörgen Frödelius

Skövde Flygplats AB – Helena Dahlström

  • Thomas Hagström