27 okt 2014 21:52

23 jan 2015 15:53

Ovanlig spricka i KF

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Lärarlöner i debatt

Partierna i Alliansen var inte eniga om Skövdes lärarlöner vid måndagens kommunfullmäktige. Folkpartiet vill ha en satsning på lärarlöner i linje med ett medborgarförslag.
Sammanträdet var det första för det nyvalda kommunfullmäktige.

Elisabeth Fläring stod bakom medborgarförslaget som vill se en extra satsning på att höja lärarlönerna i Skövde.

– Låga lärarlöner är ett samhällsproblem, sa Elisabeth Fläring och pekade på att det är fler sökande till tv-såpan Paradise Hotel än till lärarutbildningen.

Att de borgerliga partierna inte visar enighet är ovanligt, men i den här frågan vill Folkpartiet gå ett steg längre än övriga. FP vill att intentionen i förslaget ska tas med till budgetberedningen 2016.

– Vi har inte lyckats att få till lönespridningen i lärarkåren bra. Det saknas resurser för att göra det. Vi skulle ha fortsatt den satsningen som vi inledde för några år sedan, men som avbröts, sa Hagström.

Inget stöd

FP fick inte stöd från övriga partier som pekade på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter som står för lönebildningen.

– Folkpartiet vill gå i från den svenska modellen som varit gällande sedan 1938. Folkpartiet visar bristande respekt för detta, sa Socialdemokraternas Johan Ask.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) höll med om lärarnas betydelse, men ansåg inte att lönefrågan hörde hemma i fullmäktige.

– Det här är inte ett forum för att höja lönen för en yrkesgrupp. Om vi skulle bifalla det här förslaget, vilken yrkesgrupp kommer då härnäst. Det handlar inte om ovilja utan vi måste följa rätt väg när vi jobbar med de här frågorna, sa Katarina Jonsson.

Kommunalrådskollegan Leif Walterum C) hänvisade till en färsk lönekartläggning och menade att Skövde står sig mycket väl i jämförelse med andra kommuner.

– Vi ska inte vara löneledande. Det skulle inte fungera, vi skulle dränera övriga småkommuner.

MP vill lägga ner

Kommunfullmäktige klubbade även ett aktieägartillskott om fem miljoner kronor till Skövde Flygplats AB. Frågan fick Miljöpartiet att ta chansen att begära en utredning om nedläggning av flygplatsen om det inte går att hitta externa finansiärer.

– Det är oförsvarligt att lägga så många miljoner kronor på en verksamhet som inte kommer Skövdeborna till nytta. Det är dags att sätta ned foten och stänga flygplatsen. Kasta inte bra pengar efter dåliga, sa Miljöpartiets Elisabeth Gustafsson.

Elisabeth Gustavsson jungfrutalade i de nyvalda kommunfullmäktige som sammanträdde för första gången.

Sverigedemokraterna har nu för första gången i Skövde en ren vågmästarställning i kommunfullmäktige, men den positionen prövades aldrig den här gången. Inget av måndagens beslut gick till votering.

Kommunfullmäktige beviljade även att 159 000 kronor får tas ur Egnellska fonden för reparation av Livets brunn. Folkpartiets Douglas Hjalmarsson varnade för att urholka tillgångarna i fonden genom att ta medel till reparationer.

Kommunfullmäktige valde slutligen den nya kommunstyrelsen där Katarina Jonsson (M) blir ordförande med Leif Walterum (C) som 1:e vice ordförande och Marie Ekman (S) som andre vice ordförande.

Elisabeth Fläring stod bakom medborgarförslaget som vill se en extra satsning på att höja lärarlönerna i Skövde.

– Låga lärarlöner är ett samhällsproblem, sa Elisabeth Fläring och pekade på att det är fler sökande till tv-såpan Paradise Hotel än till lärarutbildningen.

Att de borgerliga partierna inte visar enighet är ovanligt, men i den här frågan vill Folkpartiet gå ett steg längre än övriga. FP vill att intentionen i förslaget ska tas med till budgetberedningen 2016.

– Vi har inte lyckats att få till lönespridningen i lärarkåren bra. Det saknas resurser för att göra det. Vi skulle ha fortsatt den satsningen som vi inledde för några år sedan, men som avbröts, sa Hagström.

Inget stöd

FP fick inte stöd från övriga partier som pekade på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter som står för lönebildningen.

– Folkpartiet vill gå i från den svenska modellen som varit gällande sedan 1938. Folkpartiet visar bristande respekt för detta, sa Socialdemokraternas Johan Ask.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) höll med om lärarnas betydelse, men ansåg inte att lönefrågan hörde hemma i fullmäktige.

– Det här är inte ett forum för att höja lönen för en yrkesgrupp. Om vi skulle bifalla det här förslaget, vilken yrkesgrupp kommer då härnäst. Det handlar inte om ovilja utan vi måste följa rätt väg när vi jobbar med de här frågorna, sa Katarina Jonsson.

Kommunalrådskollegan Leif Walterum C) hänvisade till en färsk lönekartläggning och menade att Skövde står sig mycket väl i jämförelse med andra kommuner.

– Vi ska inte vara löneledande. Det skulle inte fungera, vi skulle dränera övriga småkommuner.

MP vill lägga ner

Kommunfullmäktige klubbade även ett aktieägartillskott om fem miljoner kronor till Skövde Flygplats AB. Frågan fick Miljöpartiet att ta chansen att begära en utredning om nedläggning av flygplatsen om det inte går att hitta externa finansiärer.

– Det är oförsvarligt att lägga så många miljoner kronor på en verksamhet som inte kommer Skövdeborna till nytta. Det är dags att sätta ned foten och stänga flygplatsen. Kasta inte bra pengar efter dåliga, sa Miljöpartiets Elisabeth Gustafsson.

Elisabeth Gustavsson jungfrutalade i de nyvalda kommunfullmäktige som sammanträdde för första gången.

Sverigedemokraterna har nu för första gången i Skövde en ren vågmästarställning i kommunfullmäktige, men den positionen prövades aldrig den här gången. Inget av måndagens beslut gick till votering.

Kommunfullmäktige beviljade även att 159 000 kronor får tas ur Egnellska fonden för reparation av Livets brunn. Folkpartiets Douglas Hjalmarsson varnade för att urholka tillgångarna i fonden genom att ta medel till reparationer.

Kommunfullmäktige valde slutligen den nya kommunstyrelsen där Katarina Jonsson (M) blir ordförande med Leif Walterum (C) som 1:e vice ordförande och Marie Ekman (S) som andre vice ordförande.

  • Per Engelbrektsson