28 okt 2014 16:52

07 jan 2015 10:01

S vill inrätta badvärdar

Socialdemokraterna lägger nu en motion om att Skövde kommun ska inrätta badvärdar vid sina friluftsbad. Förslaget är att dessa finansieras via arbetsmarknadspolitiska åtgärder hos Arbetsförmedlingen.

Syftet enligt motionärerna är att skapa trivsel och säkerställa tryggheten för badgästerna.

Socialdemokraterna vill att badvärdar ska finnas på plats redan till badsäsongen 2015.

Socialdemokraterna lägger nu en motion om att Skövde kommun ska inrätta badvärdar vid sina friluftsbad. Förslaget är att dessa finansieras via arbetsmarknadspolitiska åtgärder hos Arbetsförmedlingen.

Syftet enligt motionärerna är att skapa trivsel och säkerställa tryggheten för badgästerna.

Socialdemokraterna vill att badvärdar ska finnas på plats redan till badsäsongen 2015.