28 okt 2014 17:30

07 jan 2015 10:22

Kavelbro prickas - 13 gånger

SKOLNÄMNDEN

Arbetsmiljöverket prickar efter en inspektion Kavelbrogymnasiet på 13 punkter.

Det handlar bland annat om brist på riskbedömningar, undersök om våld och hot samt inomhusklimat. Summan prickningar anses av skolledningen vara liten.

– Det är bra att få extern utvärdering, det ät lätt hänt att man blir hemmablind. Vi vet hur vi ska arbeta för att bli bättre, säger Sara Blomqvist (FP), ordförande i skolnämnden.

Senast den 1 februari ska man ha svarat arbetsmiljöverket, alla huvudskyddsombud kommer att vara involverade i arbetet.

Det handlar bland annat om brist på riskbedömningar, undersök om våld och hot samt inomhusklimat. Summan prickningar anses av skolledningen vara liten.

– Det är bra att få extern utvärdering, det ät lätt hänt att man blir hemmablind. Vi vet hur vi ska arbeta för att bli bättre, säger Sara Blomqvist (FP), ordförande i skolnämnden.

Senast den 1 februari ska man ha svarat arbetsmiljöverket, alla huvudskyddsombud kommer att vara involverade i arbetet.