28 okt 2014 19:00

07 jan 2015 10:22

Buller vid friskola bör utredas

Miljönämnden östra Skaraborg anser att en bullerutredning måste göras vid den tilltänka friskolan i kvarteret Hammaren på Norrmalm.

Det skriver Mös i sitt yttrande över arbetet med ny detaljplan för området. För att kunna avgöra om platsen är lämplig för skolverksamhet behöver en omgivningsbullret från trafik, stambanan och Elins Esplanad kartläggas.

Mös pekar också på att den tilltänka skolgården är liten och detaljplanen därför behöver skapa möjligheter för fysisk aktivitet för barnen.

Raoul Wallenbergskolan har tillstånd att starta grundskola på platsen från hösten 2015.

Det skriver Mös i sitt yttrande över arbetet med ny detaljplan för området. För att kunna avgöra om platsen är lämplig för skolverksamhet behöver en omgivningsbullret från trafik, stambanan och Elins Esplanad kartläggas.

Mös pekar också på att den tilltänka skolgården är liten och detaljplanen därför behöver skapa möjligheter för fysisk aktivitet för barnen.

Raoul Wallenbergskolan har tillstånd att starta grundskola på platsen från hösten 2015.