28 okt 2014 12:08

23 jan 2015 15:53

Cementaförhandling skjuts fram till april

Ny tidsplan föreslagen

Mark och miljööverdomstolen föreslår att förhandlingen om Cementas tillstånd för fortsatta kalkstensbrytningar skjuts fram till april.

Enligt ett första förslag skulle målet ha avgjorts under februari månad nästa år, men enligt den nya tidsplanen som skickades till parterna i förra veckan är förhandlingen inlagd till april månad.

Troligen kommer en huvudförhandling i Skövde med syn i det berörda området i Våms att hållas då.

Att förhandlingen skjutits framåt beror på att flera parter begärt förlängd tid för sina yttranden och en önskan om att synen ska hållas när det är barmark.

Cementa förlorade målet i mark- och miljödomstolen och har därefter överklagat till Mark- och miljööverdomstolen som har beviljat prövningstillstånd.

Enligt ett första förslag skulle målet ha avgjorts under februari månad nästa år, men enligt den nya tidsplanen som skickades till parterna i förra veckan är förhandlingen inlagd till april månad.

Troligen kommer en huvudförhandling i Skövde med syn i det berörda området i Våms att hållas då.

Att förhandlingen skjutits framåt beror på att flera parter begärt förlängd tid för sina yttranden och en önskan om att synen ska hållas när det är barmark.

Cementa förlorade målet i mark- och miljödomstolen och har därefter överklagat till Mark- och miljööverdomstolen som har beviljat prövningstillstånd.

  • Per Engelbrektsson