28 okt 2014 13:03

23 jan 2015 15:53

Dumpade dunkar inget miljöbrott

"Det är planerat"

De flera hundra plastdunkarna bakom silon i Tidan är ingen olaglig dumpning. Men de ansvariga tas ändå i örat av Mös.

I slutet av förra veckan pratade SLA med en Tidanbo som oroade sig över högarna med de gamla plastdunkarna som har innehållit bekämpningsmedel för lantbrukare. Nu visar det sig att det handlar om en returinsamling.

– Det är planerat från Svepreturs håll och högarna ligger på silons verksamhetsområde, avsides från bostäder, säger Marc Hallgren, miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Svepretur är en branschorganisation som samlar in använt ensilage, plast och annat från lantbruken. Hallgren är inte riktigt nöjd med hur de har skött det hela i Tidan.

– Vi har pratat med dem och sagt till dem att de ska visa tydligare varför plasten ligger där och att allt är strukturerat och organiserat, säger han.

Att dunkarna ligger utan lock ska inte vara någon fara.

– Nej, dunkarna har varit torra och innehåller inte längre bekämpningsmedel enligt de uppgifter vi har fått. Därmed bedömer vi att det inte finns någon skaderisk för barn och djur.

I slutet av förra veckan pratade SLA med en Tidanbo som oroade sig över högarna med de gamla plastdunkarna som har innehållit bekämpningsmedel för lantbrukare. Nu visar det sig att det handlar om en returinsamling.

– Det är planerat från Svepreturs håll och högarna ligger på silons verksamhetsområde, avsides från bostäder, säger Marc Hallgren, miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Svepretur är en branschorganisation som samlar in använt ensilage, plast och annat från lantbruken. Hallgren är inte riktigt nöjd med hur de har skött det hela i Tidan.

– Vi har pratat med dem och sagt till dem att de ska visa tydligare varför plasten ligger där och att allt är strukturerat och organiserat, säger han.

Att dunkarna ligger utan lock ska inte vara någon fara.

– Nej, dunkarna har varit torra och innehåller inte längre bekämpningsmedel enligt de uppgifter vi har fått. Därmed bedömer vi att det inte finns någon skaderisk för barn och djur.

  • Linus Wennblom