28 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:53

Lång väntan för Varolabarn

Ingen skolskjuts vid håltimma

Eleverna slutar för dagen klockan 14.10, men skolskjutsen hem till Varola går inte förrän klockan 15.55.
– Våra barn vill också komma hem tidigare en dag i veckan, säger Victoria Ottersten.

Hon är en av flera föräldrar som engagerat sig i frågan kring skolskjutstrafiken från Eriksdalskolan. Vid samtliga högstadieskolor ska skoldagen sluta klockan 15.40, men på Eriksdal slutar undervisningen på tisdagar klockan 14.10. Därefter är det håltimmar inlagda i schemat.

Dragits in

De flesta elever har en möjlighet att komma hem tidigare den dagen, men för barn i Varolaområdet går inte skolskjutsen hem förrän klockan 15.55. Någon möjlighet att åka med ordinarie linjetrafik finns inte längre. Den buss som gick över Varola klockan 14.30 förra läsåret har nu Västtrafik dragit in.

– Att kalla det diskriminering är ett väl starkt ord, men det känns inte rättvist att våra barn inte får skolskjuts och möjlighet att komma hem tidigare som andra barn, säger Victoria Ottersten, som har en dotter i sjunde klass.

Ett 15-tal barn i Varolatrakten berörs. Mikael Broo och Sara Kvick-Johansson har också barn som hamnat i samma situation.

– Det är lite typiskt att det blir sämre service oss på landsbygden, det är inte första gången vi ser det, säger Sara Kvick-Johansson.

Läxläsning

Rektor vid Eriksdalskolan är Petra Björk. Hon säger att skolan följer den linje som skolförvaltningen bestämt.

– Som rektor har jag att svara för att det är en meningsfull verksamhet vid skolan under de här håltimmarna och det anser vi att vi har ordnat med bland annat läxläsning, säger hon och hänvisar i övrigt till förvaltningen.

Föräldrarna å sin sida menar att skolan skapar sig ett kryphål genom att lägga in en håltimma i slutet av dagen istället för att avsluta skoldagen. Då rundar man också kraven på att ordna skolskjuts där väntan helst inte bör överskrida 30 minuter.

– Men vi är inte ute efter att förändra schemat utan vill att våra barn får chansen att komma hem som alla andra, säger Victoria Ottersten.

Hon är en av flera föräldrar som engagerat sig i frågan kring skolskjutstrafiken från Eriksdalskolan. Vid samtliga högstadieskolor ska skoldagen sluta klockan 15.40, men på Eriksdal slutar undervisningen på tisdagar klockan 14.10. Därefter är det håltimmar inlagda i schemat.

Dragits in

De flesta elever har en möjlighet att komma hem tidigare den dagen, men för barn i Varolaområdet går inte skolskjutsen hem förrän klockan 15.55. Någon möjlighet att åka med ordinarie linjetrafik finns inte längre. Den buss som gick över Varola klockan 14.30 förra läsåret har nu Västtrafik dragit in.

– Att kalla det diskriminering är ett väl starkt ord, men det känns inte rättvist att våra barn inte får skolskjuts och möjlighet att komma hem tidigare som andra barn, säger Victoria Ottersten, som har en dotter i sjunde klass.

Ett 15-tal barn i Varolatrakten berörs. Mikael Broo och Sara Kvick-Johansson har också barn som hamnat i samma situation.

– Det är lite typiskt att det blir sämre service oss på landsbygden, det är inte första gången vi ser det, säger Sara Kvick-Johansson.

Läxläsning

Rektor vid Eriksdalskolan är Petra Björk. Hon säger att skolan följer den linje som skolförvaltningen bestämt.

– Som rektor har jag att svara för att det är en meningsfull verksamhet vid skolan under de här håltimmarna och det anser vi att vi har ordnat med bland annat läxläsning, säger hon och hänvisar i övrigt till förvaltningen.

Föräldrarna å sin sida menar att skolan skapar sig ett kryphål genom att lägga in en håltimma i slutet av dagen istället för att avsluta skoldagen. Då rundar man också kraven på att ordna skolskjuts där väntan helst inte bör överskrida 30 minuter.

– Men vi är inte ute efter att förändra schemat utan vill att våra barn får chansen att komma hem som alla andra, säger Victoria Ottersten.

  • Per Engelbrektsson