29 okt 2014 16:11

07 jan 2015 10:22

Inget nytt i Cementayttrande

ÖVERKLAGAN

Cementa överklagade mark- och miljödomstolen beslut om företagets framtida närvaro i Skövde. Därmed begärdes ett nytt yttrande från kommunen in. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort detta. Det går ut på att man tycker likadant som förut och man har inget nytt att erinra mot utökat täkttillstånd. Folkpartiet deltog inte i beslutet.

I november ska yttrandet upp i kommunfullmäktige. Mark- och miljööverdomstolen föreslog tidigare i veckan att förhandlingen om Cementas tillstånd för fortsatta kalkstensbrytningar skjuts fram till april.

Cementa överklagade mark- och miljödomstolen beslut om företagets framtida närvaro i Skövde. Därmed begärdes ett nytt yttrande från kommunen in. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort detta. Det går ut på att man tycker likadant som förut och man har inget nytt att erinra mot utökat täkttillstånd. Folkpartiet deltog inte i beslutet.

I november ska yttrandet upp i kommunfullmäktige. Mark- och miljööverdomstolen föreslog tidigare i veckan att förhandlingen om Cementas tillstånd för fortsatta kalkstensbrytningar skjuts fram till april.