29 okt 2014 20:30

23 jan 2015 15:53

Fler förstelärare på gymnasiet i Skövde

Utvecklande för elever och personal

Förstelärarna inom gymnasieskolan ökar från 3 till 20. Alla har fått sina uppdrag och nu hoppas många på en kvalitetshöjning för både elever och lärare.

Gymnasielärarna Emanuel Pettersson, Conny Modig och Anna Ljungberg kan nu mer kalla sig förstelärare, precis som kollegan Daniel Granath kunde redan förra året.

– Men mitt uppdrag i år skiljer sig en del från det förra året, säger Daniel Granath.

– Och även våra uppdrag skiljer sig åt, även om vi är förstelärare i matematik båda två, säger Conny Modig.

Under onsdagen träffades ett 15-tal av de totalt 20 förstelärare samt lektor som nu finns inom Gymnasium Skövde för att kicka i gång verksamheten gemensamt.

I år ligger uppdragets fokus mot formativ bedömning, en slags ständig coachning av eleven för att bättre anpassa utbildningen.

– Det är jättespännande att vara med och utveckla arbetet för eleverna, men det är också utvecklande för en själv att jobba med uppdraget, säger Anna Ljungberg, som tror att det nu blir mer legitimt att tipsa andra lärare om exempelvis arbetssätt eller metoder.

Förra året hade tre personer inom Gymnasium Skövde karriärstjänster – två förstelärare och en lektor. Förvaltningen ansökte om fler tjänster hos Skolverket – som bekostar lönepåslaget om 5 000 kronor för förstelärare samt 10 000 för lektorer – och fick också klartecken för ytterligare 17 tjänster.

– Det är en stor satsning som görs för att höja kvaliteten i skolan, och det är en möjlighet för lärarna att göra karriär, säger Mari-Louise Brage, rektor på Västerhöjd.

– Men karriärstjänsterna är till för att gynna eleverna och jag tror att det kommer få bra avtryck i verksamheten.

Gymnasielärarna Emanuel Pettersson, Conny Modig och Anna Ljungberg kan nu mer kalla sig förstelärare, precis som kollegan Daniel Granath kunde redan förra året.

– Men mitt uppdrag i år skiljer sig en del från det förra året, säger Daniel Granath.

– Och även våra uppdrag skiljer sig åt, även om vi är förstelärare i matematik båda två, säger Conny Modig.

Under onsdagen träffades ett 15-tal av de totalt 20 förstelärare samt lektor som nu finns inom Gymnasium Skövde för att kicka i gång verksamheten gemensamt.

I år ligger uppdragets fokus mot formativ bedömning, en slags ständig coachning av eleven för att bättre anpassa utbildningen.

– Det är jättespännande att vara med och utveckla arbetet för eleverna, men det är också utvecklande för en själv att jobba med uppdraget, säger Anna Ljungberg, som tror att det nu blir mer legitimt att tipsa andra lärare om exempelvis arbetssätt eller metoder.

Förra året hade tre personer inom Gymnasium Skövde karriärstjänster – två förstelärare och en lektor. Förvaltningen ansökte om fler tjänster hos Skolverket – som bekostar lönepåslaget om 5 000 kronor för förstelärare samt 10 000 för lektorer – och fick också klartecken för ytterligare 17 tjänster.

– Det är en stor satsning som görs för att höja kvaliteten i skolan, och det är en möjlighet för lärarna att göra karriär, säger Mari-Louise Brage, rektor på Västerhöjd.

– Men karriärstjänsterna är till för att gynna eleverna och jag tror att det kommer få bra avtryck i verksamheten.

  • Carl Johan Hjerpe