29 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

Hårdare tag mot inbrottstjuven

Polisen inleder Operation kofot

Polisen i Skaraborg skärper upp sitt arbete för att förhindra och klara upp fler bostadsinbrott.
– Med allmänhetens hjälp kan vi bli effektivare, säger utredarna Magnus Larsson och Mattias Angerfelt.

Operation kofot inleds den 1 november och leds av de båda projektledarna vid Lidköpingspolisen som nu åker runt och informerar sina kollegor i Skaraborg. Det handlar inte om några nya radikala arbetssätt utan om att utnyttja de polisiära resurserna bättre och jobba mer inriktat mot en särskild brottstyp. I hela processen från det att brottet anmäls, patrull åker till platsen och teknikerna gör en undersökning ska rutiner kring underrättelse, vittnesmål och spaning prioriteras upp ett snäpp i förundersökningsarbetet.

Få klaras upp

– Vi vet att bostadsinbrotten ökar på hösten när det blir mörkare. För den som drabbas är det något av det mest integritetskränkande man kan utsättas för, och innebär att tryggheten i det egna hemmet raseras. Dessutom löper man ökad risk att utsättas för liknande brott igen då tjuven kan komma tillbaka, säger Magnus Larsson.

De senaste tio åren har bostadsinbrotten ökat med drygt 20 procent. Av drygt 400 anmälda brott per år i Skaraborg klaras bara 13 procent upp och leder till åtal. Det är bättre än i riket och regionen i genomsnitt, men ändå något som Skaraborgspolisen vill förbättra rejält.

– Det är en begränsad skara människor som begår de här brotten. I bland handlar det om ligor utifrån men ofta är det lokala tjuvar som behöver finansiera sitt narkotikamissbruk. Klarar man upp ett inbrott leder det nästan alltid till att många fler brott löses med automatik, säger Mattias Angerfelt.

Ring 114 14

För att öka uppklarningsprocenten behöver polisen även ökad hjälp från allmänheten. Utan tips och iakttagelser leder polisen sällan sitt arbete i mål. Operation kofot består därför till stor del i att sprida information om grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder genom broschyrer, polisens volontärer och media.

– Ring 114 14 för att lämna tips till polisen. Ett ökat engagemang och medvetenhet från både vår och allmänhetens sida kommer att leda till att fler brott klaras upp, säger projektledarna.

Operation kofot inleds den 1 november och leds av de båda projektledarna vid Lidköpingspolisen som nu åker runt och informerar sina kollegor i Skaraborg. Det handlar inte om några nya radikala arbetssätt utan om att utnyttja de polisiära resurserna bättre och jobba mer inriktat mot en särskild brottstyp. I hela processen från det att brottet anmäls, patrull åker till platsen och teknikerna gör en undersökning ska rutiner kring underrättelse, vittnesmål och spaning prioriteras upp ett snäpp i förundersökningsarbetet.

Få klaras upp

– Vi vet att bostadsinbrotten ökar på hösten när det blir mörkare. För den som drabbas är det något av det mest integritetskränkande man kan utsättas för, och innebär att tryggheten i det egna hemmet raseras. Dessutom löper man ökad risk att utsättas för liknande brott igen då tjuven kan komma tillbaka, säger Magnus Larsson.

De senaste tio åren har bostadsinbrotten ökat med drygt 20 procent. Av drygt 400 anmälda brott per år i Skaraborg klaras bara 13 procent upp och leder till åtal. Det är bättre än i riket och regionen i genomsnitt, men ändå något som Skaraborgspolisen vill förbättra rejält.

– Det är en begränsad skara människor som begår de här brotten. I bland handlar det om ligor utifrån men ofta är det lokala tjuvar som behöver finansiera sitt narkotikamissbruk. Klarar man upp ett inbrott leder det nästan alltid till att många fler brott löses med automatik, säger Mattias Angerfelt.

Ring 114 14

För att öka uppklarningsprocenten behöver polisen även ökad hjälp från allmänheten. Utan tips och iakttagelser leder polisen sällan sitt arbete i mål. Operation kofot består därför till stor del i att sprida information om grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder genom broschyrer, polisens volontärer och media.

– Ring 114 14 för att lämna tips till polisen. Ett ökat engagemang och medvetenhet från både vår och allmänhetens sida kommer att leda till att fler brott klaras upp, säger projektledarna.

  • Thomas Hagström