30 okt 2014 17:52

07 jan 2015 10:02

Hur mycket sol kan Skövde fånga upp?

SOLKRAFT

En karta över vilka platser i Skövde kommun som är lämpade för att ta emot solkraft ska tas fram, uppger kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen kom från Miljöpartiet.

Uppdraget kommer enligt förslaget kräva inköp av konsulttjänst för en halv miljon kronor, detta för att stora mängder data måste behandlas.

En karta över vilka platser i Skövde kommun som är lämpade för att ta emot solkraft ska tas fram, uppger kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen kom från Miljöpartiet.

Uppdraget kommer enligt förslaget kräva inköp av konsulttjänst för en halv miljon kronor, detta för att stora mängder data måste behandlas.